Projekt dla uczniów szkół z Gminy Rachanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Szanowi rodzice , uczniowie , nauczyciele w dniu wczorajszym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego Pan Wójt Roman Miedziak podpisał umowę na dofinansowanie projektu z zakresu : Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego pod tytułem: Programy rozwojowe szkół podstawowych w Gmina Rachanie . Projekt opiewa na 1 647 655,34 zł z czego dofinansowanie z funduszy europejskich to 1 400 507,00 zł. Pozostała kwota to wkład własny niefinansowy.

Już niebawem w każdej ze szkół zaczną się ciekawe zajęcia oraz zostaną doposażone pracownie w odpowiedni sprzęt i pomoce naukowe. Bliższych informacji proszę szukać na stronach poszczególnych placówek lub bezpośrednio u Dyrektorów Szkół w Rachaniach, Michalowie i Wożuczynie.

Dofinansowanie mogły uzyskać projekty dotyczące wsparcia w zakresie rozwijania kompetencji, umiejętności, uzdolnień i zainteresowań uczniów poza edukacją formalną. Wybrane do dofinansowania projekty skierowane są wyłącznie do uczniów szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących mieszkających lub uczących się w województwie lubelskim, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Są to m.in. zajęcia rozwijające kompetencje (język angielski i język polski – w tym dla cudzoziemców – matematyka, podstawy przedsiębiorczości, zajęcia informatyczne, pokazy naukowe, doświadczenia), umiejętności sportowe (pływanie, sztuki walki, nordic walking, piłka nożna) czy też rozwijające zainteresowania (gra w szachy, taniec, ekologia, zajęcia plastyczne/malarstwo/rysunek, gra na instrumentach, lekcje śpiewu).

Cieszymy się, że kolejny nasz projekt dostał dofinansowanie. Choć nie jest to ostatni skierowany do najmłodszych. Mamy nadzieję, że już niebawem ogłosimy nowe wieści o projektach w oświacie.

Życzymy miłych zajęć, fascynujących doświadczeń i emocjonujących wyjazdów.