Zajęcia SKS

W tym roku szkolnym 2023/24 zajęcia SKS będą odbywały się:

Wtorek 13:40 – 14:25

Piątek 12:45 – 13:30