Nauczyciele

NAUCZYCIELE

Filmy instruktażowe dla nauczycieli do aplikacji TEAMS

https://education.microsoft.com/pl-pl/resource/29281b47

VULKAN – e-dziennik


 • Anna Wybranowska – nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego
 • Monika Kalman – pedagog specjalny, nauczyciel przyrody
 • Żółciński Marek  – nauczyciel wychowania fizycznego i informatyki
 • Elżbieta Prus –  nauczyciel języka angielskiego
 • Aurelia Policzkiewicz nauczyciel języka polskiego
 • Edyta Szyszło-Sak – nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • Katarzyna Lisowska nauczyciel matematyki
 • Barbara Wójcik  nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego
 • Barbara Typek nauczyciel plastyki i muzyki, pedagog szkolny, nauczyciel bibliotekarz
 • Alina Kramarczuk  nauczyciel logopeda, nauczyciel wdż, religii
 • Katarzyna Organista nauczyciel historii
 • Marek Stawarski nauczyciel chemii i fizyki
 • Katarzyna Mroczka nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • Mirosława Czwaniuk nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • Mariola Stepuch  nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego
 • Kamila Świderek nauczyciel języka niemieckiego
 • ks. dr Grzegorz Rebizant – nauczyciel religii

Formularze sprawozdań śródrocznych/rocznych: Aktualizacja 2023

—————————————————————————

Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej:


FILM INSTRUKTAŻOWYjak przygotować świadectwa i arkusze ocen. Wychowawców dotyczy część III filmu – praca w module Dziennik (od ok. 8 minuty)