Rada Rodziców

Szanowni Rodzice!

Zwracamy się do Was z prośbą o wsparcie i wpłaty na konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Michalowie

Nr konta: 36 9639 1048 3005 4801 8418 0001

lub tradycyjnie gotówką w sekretariacie. Prosimy w przelewie wpisać imię i nazwisko dziecka/ci Opłaty za rok 2020/21: – 1 i 2 dziecko opłata 30 zł., kolejne bez opłaty. W tak trudnym okresie motywujmy dzieci do pokazania i rozwoju swoich talentów i umiejętności.

Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców dokłada starań, by dzieci biorący udział w konkursach szkolnych dostały choć symboliczny upominek. Teraz jest im bardzo trudno, mają ograniczone możliwości spotkań, zdrowego rozwoju w grupie rówieśników. Dlatego chcemy zachęcić dzieci do udziału w konkursach. Dla ich motywacji choć symbolicznie chcemy nagradzać wszystkie nasze pociechy biorące w nich udział. Dla dzieci, które zajmują miejsca 1-3 chcemy przygotować dodatkowe nagrody.

Szanowni Rodzice, Pieniądze z „Rady Rodziców” są przeznaczone na zakup nagród zachęcających nasze wszystkie dzieci do rozwoju swoich talentów. Nasze wpłaty w tym roku szkolnym przeznaczyliśmy na nagrody: – Konkurs plastyczno – fotograficzny: Zimowe inspiracje 2021” w którym udział wzięło 43 uczniów z klas I – VIII. Nagrody główne za zajęcie miejsc 1-3 zakupiono dla 9 uczestników. – Na konkurs w ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego – 23 uczniów z klas IV – VIII zakupiono 6 nagród. Z życzeniami zdrowia i do zobaczenia w szerokim gronie uczniów, rodziców i pedagogów. W imieniu Rady Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Michalowie: