Biblioteka

BIBLIOTEKA

Godziny pracy biblioteki w roku szkolnym 2023/2024

Poniedziałek: 10:50 – 11:50

Wtorek: 7:00 – 8:00

Środa: 12:35 – 13:35

Czwartek: 7:40 – 8:40

Piątek: 8:55 – 9:55

W bieżącym roku szkolnym Zespół Szkolno – Przedszkolny w Michalowie realizuje Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 3 – rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.       W ramach programu zakupiono 400 książek dla uczniów z klas I-VIII, na kwotę 4995,10 zł, w tym 4000 zł dotacja, a 995,10 zł wkład własny.

W roku szkolnym 2015/2016 Zespół Szkół w Michalowie realizuje Rządowy program wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży „KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ” W ramach w/w programu zakupiono 65 książek dla uczniów klas I-VI na kwotę 1625 zł ( w tym 325 zł wkład własny)

Zespół Szkół w Michalowie wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Rachaniach uczestniczy w Programie Biblioteki Narodowej pt: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych – Priorytet 2 Celem projektu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych i bibliotek szkolnych. Na ten cel nasza szkolna biblioteka otrzymała w 2014 r. kwotę 3152,00 zł (2352,00 zł – dofinansowanie Biblioteki Narodowej, 800,00 zł – wkład Urzędu Gminy Rachanie). Za powyższą kwotę zakupiono nowości wydawnicze dla dzieci i młodzieży ( 222 książek), które są dostępne w naszej szkolnej bibliotece.

  • Namalowana tragedia z Józefówki
    Zuzanna Tychlowiec, uczennica klasy VI Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Michalowie, zdobyła III miejsce w V Powiatowym Konkursie Interdyscyplinarnym „To Twoja i moja historia”, Czas wojny widziany oczyma kobiet-matek, żon i córek żołnierzy.