Współpraca z Cottbus

WSPÓŁPRACA Z CUTTBUS

W październiku 2017 r. nasza szkoła nawiązała współpracę ze Szkołą Europejską w Cottbus.

Tu znajdziecie opisy działań związanych z tą współpracą

Podpisana umowa o współpracy i partnerstwie międzynarodowym

Wójt Gminy Rachanie, Dyrektor Zespołu Szkół w Michalowie oraz władze samorządowe oświatowe miasta Cottbus zawarły porozumienie o współpracy i partnerstwie szkół.

Miało to miejsce podczas wizyty delegacji gminy i szkoły w Cottbus w dniach 27-29 września 2018 roku.

                27 września 2018r. w Ratuszu Miejskim w Cottbus- Niemcy umowę podpisali pracownicy Ratusza i władz oświatowych Cottbus Maren Dieckemann oraz Michael Koch,

a ze strony polskiej Wójt Gminy Rachanie- Roman Miedziak, a także dyrektorzy szkół Lothar Nagel i Stanisław Ważny.

Ze szkoły w Cotbus obecni byli przedstawiciele Rady Szkoły: Ivone Spenger, Madline Gardy, Jane Kulka, Roswitha Sielski- wicedyrektor Europaschule- Regine Hilebrand Grundchule. Szkołę w Michalowie reprezentowała także Aurelia Policzkiewicz- wicedyrektor. Tłumaczeniem zajęła się pani Katarzyna Ważna, która przyczyniła się do wznowienia kontaktu z Niemcami nawiązanego przed 25 laty.

Kontrakt między szkołami dotyczy współpracy i wymiany edukacyjnej i kulturalnej.

Dla gminy Rachanie to możliwość współdziałania na poziomie samorządowym, gospodarczym i kulturalno- oświatowym.

W drugim dniu wizyty w Cottbus podpisana umowa została uszczegółowiona Wybrano obszar wspólnych działań szkół, ustalono temat projektu. Będzie nosił tytuł „Folklor- duszą narodu”. Projekt zostanie opracowany w ramach Erasmusa+. Pierwsze działanie dotyczy poszukiwania partnerskich szkół w krajach Unii Europejskiej, aby włączyły się do pracy wokół wybranego zagadnienia.

W drugim dniu spotkana w Cottbus Wójt i Dyrekcja naszej szkoły mieli okazję poznać szkołę w Cottbus. Szkołą mieści się w trzech budynkach. Wszystkie są wyremontowane, funkcjonalnie urządzone i nowocześnie wyposażone. Uczniowie pochodzą z Niemiec i wielu krajów świata, reprezentują różne narody i wyznania. W związku z tym w szczególny sposób w szkole dba się o wartości moralne, równość i tolerancję, na przykład poprzez włączanie dzieci w zajęcia baletowe, muzyczne, sportowe, wycieczki. w dniu naszego pobytu grupa uczniów byłą w ZOO. Zespół muzyczny nagrywa piosenki i daje występu promując równość

i przyjacielskie stosunki. dzieci uczą się kilku języków obcych, w tym polskiego i serbsko- łużyckiego.

Na uwagę zasługiwało wyposażenie szkoły w sprzęt komputerowy ułatwiający pracę na lekcjach. Dyrekcja i pracownicy dbają o praktyczne i proste rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie dużej społeczności szkolnej. Ponieważ szkoła w czasie godzin lekcyjnych jest zamknięta, dwie duże przerwy pod opieką nauczycieli uczniowie mogą spędzać na dziedzińcu szkoły. Panuje wśród nich życzliwa i miła atmosfera. Dyrektor szkoły Lothar Nagel pokazał także dyrekcji niektóre rozwiązania z dziedziny zarządzania szkołą.

W prezencie dla naszych uczniów zostały przekazane komputery, krzesełka, szafka na sprzęt oraz materiały biurowe.

Aby zintegrować nasze społeczności szkolne w sobotę delegacja z Polski została zaproszona na wspólną wycieczkę do Spreewaldu, którego największą atrakcją jest spływ tratwami po dorzeczu rzeki Szprewy i oglądanie  niezwykłej wioski położonej na wysepkach w odnogach rzeki.

                Teraz nadchodzi czas na podjęcie konkretnych działań na rzecz młodzieży i gminy.

Tekst: Aurelia Policzkiewicz

GRUDZIEŃ 2017

                Dla naszych kolegów i koleżanek z Cottbus przygotowaliśmy kartki świąteczne z życzeniami w różnych językach od uczniów poszczególnych klas i nauczycieli. Przedszkolaki wraz z wychowawczyniami upiekły pyszne pierniczki i wykonały porcelanowe ozdoby na choinkę. Wszystkie te upominki zostały wysłane do naszych przyjaciół w Cottbus. Mamy nadzieję, że dotrą przed świętami i będą miłą niespodzianką dla odbiorców.

Rewizyta dyr. szkoły Stanisława Ważnego w szkole w Cottbus – listopad 2017r.