Strony dla rodziców

Strony dla rodziców, którzy prawdziwie kochają swoje dzieci. Jak pogodzić wychowanie z cyfrową rzeczywistością.

Linki o cyberprzemocy i dla rodziców, przejrzyjcie sobie a co uznacie za stosowne opublikujcie:

Portale dla rodziców:

https://www.cyfrowobezpieczni.pl/

https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/sposoby-reagowania-na-sytuacje-zagrazajace-w-sieci/

https://www.terapiemlodziezy-oaza.pl/objawy-uzaleznienia-internetu/

https://www.youtube.com/watch?v=U4Z3f04ITKw