WRĘCZENIE STYPENDIÓW I NAGRÓD

W dniu 14 lutego br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Rachaniach odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów ufundowanych przez Fundację „Falków” w Falkowie.

Stypendia wręczył fundator, Pan Henryk Malec wraz z małżonką Lidią oraz Panem Romanem Miedziakiem, Wójtem Gminy Rachanie, pełniącym funkcję Przewodniczącego Kapituły Stypendialnej. Nagrody za osiągnięcia w nauce z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Michalowie otrzymali: Zuzanna Tychlowiec, Maria Kubecka i Emilia Kubecka.

W uroczystości udział wzięli rodzice wyróżnionych osób, dyrektorzy szkół, radni, sołtysi oraz zaproszeni goście. Na zakończenie dla wszystkich uczestników spotkania był słodki poczęstunek.

W grudniu ubiegłego roku został ogłoszony przez Fundację konkurs plastyczny na logo Fundacji „Falków”. Komisja Konkursowa wyłoniła trzech zwycięzców konkursu i przyznała laureatom nagrody pieniężne. Wśród  nagrodzonych znaleźli się uczniowie naszej szkoły: Zuzanna Tychlowiec i Sylwester Pachla a wyróżnienia przyznano Dominice Gielarskiej, Jakubowi Łukowskiemu  i Jakubowi Nowosadowi.

Serdecznie gratulujemy naszym laureatom oraz wszystkim nagrodzonym uczniom ze szkół w Rachaniach i Wożuczynie.