Regulamin rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Michalowie

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Michalowie ogłasza rekrutację na wolne miejsca do Samorządowego Przedszkola w Michalowie na rok szkolny 2024/2025

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym:

  • Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami – od 1 do 21 marca 2024 r.
  • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków – od 22 do 24 marca 2024 r.
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów – 28 marca 2024.

Załączniki do złożenie są w regulaminie rekrutacji:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W MICHALOWIE

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW O ZATRUDNIENIU LUB PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, LUB POBIERANIU NAUKI W SYSTEMIE DZIENNYM

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE RODZEŃSTWA UCZĘSZCZAJĄCEGO DO PLACÓWKI