Zarządzenie w sprawie opłat za obiady

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Michalowie w sprawie ustalenia wysokości stawek w stołówce szkolnej za wyżywienie dla uczniów szkoły podstawowej i wychowanków przedszkola od dnia 1.04.2022r.