LUBELSZCZYZNA – MOJA MAŁA OJCZYZNA XIII edycja 2020/2021 EUROREGION „ROZTOCZE”

Z przyjemnością informujemy o kolejnych działaniach, w które zaangażowana jest nasza szkoła. Tym razem uczennice klasy VII- Zuzanna Tychlowiec, Julia Urbańska i Aleksandra Budzyńska, przystąpiły do  Konkurs Ekologiczno–Regionalnego , którego celem jest poszerzanie wiedzy o regionie wykraczającej poza treści zawarte w szkolnych programach nauczania oraz promowanie „Małych Ojczyzn”.

Pracą konkursową jest opracowanie wydania specjalnego gazetki szkolnej, które wykona 3-osobowy zespół redakcyjny.

Ideą tego cyklicznego konkursu jest bliższe poznanie województwa lubelskiego przez uczniów i nauczycieli, upowszechnianie wiedzy o Małych Ojczyznach, eksponowanie wydarzeń, postaci, miejsc mało znanych lub zapomnianych oraz tych, które są wyjątkowe i niepowtarzalne. Każda z kolejnych edycji konkursu porusza aktualną tematykę dotyczącą regionu.

Bieżąca edycja służyć będzie popularyzacji wiedzy o utworzeniu EUROREGIONU ROZTOCZE  jako siedemnastego  euroregionu w Polsce.

Stowarzyszenie Samorządów Euroregion „Roztocze” powołano 20 maja 2020r. w Tomaszowie Lubelskim. Tworzą go 52 jednostki samorządu terytorialnego z województw lubelskiego i podkarpackiego – geograficznie od Kraśnika do Lubaczowa. Priorytetem w zakresie działalności Euroregionu „Roztocze” jest dalsze tworzenie warunków do rozwijania współpracy transgranicznej bezpośrednio sąsiadujących obszarów Ukrainy i Polski.

Euroregion daje szerszą możliwość planowania i realizowania różnych przedsięwzięć wzbogacających atrakcyjność turystyczną Roztocza poprzez poprawę infrastruktury, rozwój przedsiębiorczości i działalności rolniczej, ochronę zasobów przyrodniczych, prowadzenie działań zapobiegających zagrożeniom i klęskom żywiołowym. Ważnym działaniem nowego euroregionu będzie wspieranie rozwoju gospodarczego poprzez popularyzowanie produkcji i promocji zdrowej żywności jako towaru eksportowego.

 Nad specjalnym wydaniem gazetki , która będzie dotyczyć naszego regionu pracuje zespół redakcyjny składający się z  uczennic klasy VII Zespołu Szkolno- Przedszkolnego. Zuzanna Tychlowiec, Julia Urbańska, Aleksandra Budzyńska pod opieką p. Moniki Kalman z wielkim zaangażowaniem przystąpiły do pracy nad gazetką i przeprowadziły wywiad  z p. Wójtem Romanem Miedziakiem i p. sekretarz Agatą Niedziółką na temat celów i zalet uczestnictwa  gminy  Rachanie w  Stowarzyszeniu Euregion „Roztocze”

Szczegóły z rozmowy już wkrótce w wydaniu okolicznościowym gazetki.