INFORMACJA O POWOŁANIU INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.) informuję, że Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w  Michalowie, Zarządzeniem Nr 14/2020 wyznaczył na Inspektora Ochrony Danych Panią Annę Bosowską, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl.