Drogie Przedszkolaki, Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Michalowie.

Za chwilę wakacje! To był trudny rok, inny niż wszystkie do tej pory. W tej zmienionej rzeczywistości nieustannie podejmowaliśmy zadania, by uczniowie systematycznie wypełniali swoje obowiązki, nabywali nowe umiejętności, odnosili sukcesy edukacyjne, sportowe, artystyczne, rozwijali swoje pasje i uzdolnienia, a niekiedy pokonywali ograniczenia i słabości. Gratuluję im wszystkim osiągnięć i dobrych wyników.

Podziękowania składam również Rodzicom za pomoc w organizacji nauczania zdalnego, wsparcie swoich dzieci w nowej sytuacji. Państwa uwagi i wskazówki w istotny sposób modyfikowały działalność przedszkola i szkoły.

Słowa uznania za rzetelną i twórczą pracę kieruję w stronę Nauczycieli i Pracowników. Doceniam wysiłek, jaki Państwo włożyli w kreatywne przekazywanie wiedzy i zapewnienie bezpiecznych warunków w budynku szkoły. Mam nadzieję, że całej społeczności szkolnej – Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom towarzyszy dziś poczucie satysfakcji z nauki, z pracy, z obserwowanego rozwoju dzieci.

Wszystkim życzę, aby spokojne, słoneczne lato wynagrodziło miesiące trudu. Cieszcie się z każdego dnia i wakacyjnej przygody. Bawcie się dobrze, zawsze pamiętając o bezpieczeństwie własnym i innych. 

Wam, drodzy Absolwenci dziękuję, że przez osiem lat ubarwialiście życie szkoły. Wasz śmiech rozbrzmiewał na korytarzach, Wasze emocje wypełniały szkolne sale, Wasze troski przeżywaliśmy razem z Wami, Wasze sukcesy sprawiały, że nasza praca miała sens, stawała się celowa i potrzebna. Rozwińcie skrzydła i wznieście się wysoko. Szybujcie do wielkich osiągnięć, odkryć, marzeń, do wybranych miejsc i mądrych ludzi. Jesteśmy i zawsze chcemy być z Was dumni! Najpiękniejsze, co może nas spotkać w życiu, to ludzie, których poznajemy, miejsca, które są dla nas ważne, wspomnienia, które wywołują uśmiech i dobro, które dajemy, ale też otrzymujemy.

Wierzę, że spotkamy się w nowym roku szkolnym zdrowi, wypoczęci, z nowymi siłami i ambicjami.

Udanych wakacji!

Dyrektor Stanisław Ważny