Co słychać w Korczynie i Bohatyrowiczach?

Na to pytanie mogą udzielić odpowiedzi uczestnicy 12. edycji Narodowego Czytania 2023 w Szkole Podstawowej w Michalowie. Czytaliśmy „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Uczniów klas 4,5,6,7 wspierali stali goście: pan Wójt i pani Sekretarz Gminy Rachanie, ks. Proboszcz Parafii w Wożuczynie, pani Przewodnicząca Rady Rodziców, pani Dyrektor szkoły, nauczyciele. Wspólnie udało nam się przeczytać fragmenty opisujące głównych bohaterów i nadniemeńską przyrodę. Zwróciliśmy uwagę na historię Jana i Cecylii oraz epizod związany z powstaniem styczniowym, którego 160. rocznicę odchodzimy w tym roku. Czytaniu towarzyszyły wystawy tematyczne.

Szczególne zaangażowanie wszystkich uczestniczących w czytaniu, poważna postawa i życzliwa atmosfera sprawiły, że to doroczne czytelnicze wydarzenie było w naszej szkole świątecznym dniem. Pamiątkowy stempel otrzymali wszyscy uczestnicy oraz pracownicy szkoły i przedszkola w Michalowie. 

Szkolnym koordynatorem tej akcji, po raz kolejny, była Pani Aurelia Policzkiewicz.

Zapraszamy za rok na kolejne wspólne czytanie.