ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W MICHALOWIE

"Twórczo, radośnie, bezpiecznie"

Aktualności

Za chwilę wakacje! To był trudny rok, inny niż wszystkie do tej pory. W tej zmienionej rzeczywistości nieustannie podejmowaliśmy zadania, by uczniowie systematycznie wypełniali swoje obowiązki, nabywali nowe umiejętności, odnosili sukcesy edukacyjne, sportowe, artystyczne, rozwijali swoje pasje i uzdolnienia, a niekiedy pokonywali ograniczenia i słabości. Gratuluję im wszystkim osiągnięć i dobrych wyników.

(więcej…)

Egzamin ósmoklasisty

15/6/2020 22:22

16-18 czerwca 2020 egzaminy ósmoklasisty.

Dzień Dziecka

1/6/2020 10:12

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klasy VIII mają możliwość korzystania z konsultacji. Zgodnie z informacją MEN od 1 czerwca br. planowane jest w naszej szkole zorganizowanie konsultacji z nauczycielami dla uczniów klas I-VII. Wymiar zajęć będzie uzależniony od potrzeb uczniów, zgłaszanych trudności z nauką w formie zdalnej oraz możliwości organizacyjnych placówki.

(więcej…)

Resort edukacji ogłosił harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych:

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

(więcej…)