ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W MICHALOWIE

"Twórczo, radośnie, bezpiecznie"

Aktualności

 1. Wszyscy uczniowie klasy VIII przystępują do egzaminu próbnego ósmoklasisty.
 2. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języka angielskiego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej cke.gov.pl oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w terminach:
 • 30.03.2020 r. (poniedziałek) godz. 9.00 – język polski, pobierz
 • 31.03.2020 r. (wtorek) godz. 9.00 – matematyka pobierz
 • 01.04.2020 r. (środa) godz. 9.00 – język angielski pobierz
 1. Uczniowie po pobraniu materiałów ze strony CKE lub OKE – rozwiązują zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie :
 • język polski 120 minut (uczniowie, którzy mają wydłużony czas piszą 180 minut),
 • matematyka 100 minut (uczniowie, którzy mają wydłużony czas piszą 150 minut),
 • język angielski 90 minut (uczniowie, którzy mają wydłużony czas piszą 135 minut).
 1. Uczniowie zapisują swoje rozwiązania w sposób ustalony z nauczycielami poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych i odsyłają do nauczycieli:
 • Język polski – Joanna Piłat
 • Matematyka – Zofia Ryłło
 • Język angielski – Bogdan Herda
 1. Odsyłając odpowiedzi w temacie wiadomości należy wpisać:
 • egzamin próbny 8 – język polski
 • egzamin próbny 8 – matematyka
 • egzamin próbny 8 – język angielski
 1. Podając odpowiedzi należy numerować zadania zgodnie z arkuszem.
 2. Odpowiedzi odsyłamy do godziny 12.00 każdego dnia (z przyczyn technicznych możliwe jest odesłanie prac do godziny 13.00).
 3. Za wyniki z egzaminu nie będą wystawiane oceny z przedmiotów.
 4. Uczniowie otrzymają informację zwrotną o wynikach egzaminu w formie ustalonej z nauczycielem.
 5. W dniach próbnego egzaminu ósmoklasisty nie będą wysyłane do uczniów klasy 8 materiały do zdalnej nauki.

Szanowni Rodzice,

od środy, tj. 25 marca kontynuujemy realizację kształcenie na odległość. Będziemy realizowali zmodernizowane programy nauczania, dokonywali monitorowania postępów uczniów w nauce, wystawiali oceny, pamiętając o wspieraniu, wyjaśnianiu i motywowaniu.

(więcej…)

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Michalowie informuje, że w dniach od 23 marca 2020 r. do 8 kwietnia 2020 r.
przyjmowane będą zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Michalowie na rok szkolny 2020/21.

(więcej…)

Polecamy stronę ministerialną, gdzie można przerabiać materiały edukacyjne podzielone na klasy, dni i przedmioty.

Aby wejść na portal kliknij w obrazek

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje
(więcej…)

Informujemy, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, od 12 do 25 marca przedszkole i szkoła podstawowa w Michalowie nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.

(więcej…)