Zapisy i rekrutacja do klasy pierwszej ZS-P w Michalowie

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Michalowie informuje, że w dniach od 23 marca 2020 r. do 8 kwietnia 2020 r.
przyjmowane będą zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Michalowie na rok szkolny 2020/21.


Wnioski są dostępne na stronie internetowej szkoły i można je składać w formie skanu lub wypełnione komputerowo na adres: michalow1@poczta.onet.pl albo w formie papierowej wysyłając na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Michalowie, Michalów 117, 22-640 Rachanie.