W muzeum i w teatrze

              Wystawę w Muzeum Regionalnym w Tomaszowie Lubelskim pod tytułem „Tomaszów 1939 w obiektywie żołnierzy niemieckich” oraz przedstawienie Polskiego Teatru Dramatycznego z Wrocławia pt. „Zebranie” obejrzeli w dniu 20 listopada 2019 roku uczniowie najstarszych klas Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Michalowie.

              W tym dniu zajęcia szkolne dla tej grupy uczniów odbywały się poza szkołą i były okazją do spotkania ze sztuką i kulturą. Wspomniana wystawa należy do ekspozycji czasowych i prezentowana była od września do grudnia. Jak dowiedzieliśmy sie w muzeum, fotografie pokazane na niej zostały zakupione od rodzin żołnierzy okupujących 80 lat temu miasto Tomaszów Lubelski w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku. Utrwaliły miasto po nalotach bombowych i grupy żołnierzy niemieckich.

              Przedstawienie „Zebranie” było adresowane do widzów 10 – 15 letnich. W historii grupy uczniów mogliśmy doszukać się problemów współczesnych nastolatków takich jak: tolerancja, odmienność, przyjaźń, prawdomówność oraz konsekwencje, jakie może przynieść niestosowanie się do ogólnie przyjętych norm społecznych. Widzowie, czyli młodzież, włączona była przez aktorów w tok przedstawienia. Muzyka i efekty świetlne wzbogacały akcję na scenie. Widownia była wypełniona całkowicie uczniami z różnych szkół. Udział w spektaklu dał okazję do uczenia się zachowania w miejscach publicznych.

Kolejna okazja dla uczniów to udział w wyjeździe na spektakl 5 lutego 2020 roku.

A. Policzkiewicz