8.11.2019 – Uroczysty apel poświęcony 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Akademia z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

„My pierwsza brygada” w wykonaniu uczniów ZSP w Michalowie.

https://www.facebook.com/1671267592914493/videos/pcb.3187844231256814/3187632361278001/?type=3&theater

Hymn narodowy w wykonaniu uczniów ZSP w Michalowie.

https://www.facebook.com/1671267592914493/videos/483099935885613/

O godzinie 11.11 w ramach akcji „Szkoła do hymnu”, razem z wieloma szkołami w całej Polsce odśpiewaliśmy 4 zwrotki Hymnu Narodowego.