Tradycyjny Sad – „Czereśniowy Gang”

Tradycyjny Sad – „Czereśniowy Gang”

Uczniowie klasy VII- Zuzanna Tychlowiec, Dominika Gielarska, Paulina Piłat, Jakub Nieckarz, Michał Kuśmierczuk i Dawid Jania przystąpili do Ogólnopolskiego Projektu Tradycyjny Sad, którego organizatorem jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.

Cele konkursu:

1. Upowszechnienie wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych oraz sposobu ich pielęgnacji niepowodującej negatywnego wpływu na środowisko.

2. Zwiększenie zasobów genetycznych starych odmian drzew owocowych, a w szczególności czereśni, a tym samym zwiększenie różnorodności biologicznej na ziemiach polskich.

Przedmiotem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Tradycyjny Sad” jest:

–  promocja starych odmian drzew owocowych;

– założenie mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew tradycyjnych odmian czereśni, sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym społecznie terenie.

Początek – zawiązanie gangu

W ramach podjętego projektu – CZERESNIOWY GANG (tak nazwaliśmy naszą grupę realizującą projekt), powstał sad przy boisku szkolnym. W tym roku posadziliśmy czereśnie, w kolejnych latach inna grupa może sadzić inne, tradycyjne odmiany drzew owocowych.

Dlaczego tradycyjne odmiany? Ponieważ tradycyjne, miejscowe odmiany to nasze żywe dobro narodowe, dziedzictwo pracy wielu pokoleń miejscowych sadowników. Czas ożywić tradycje, ocalić od zapomnienia „stare” drzewa sadząc je młodymi rękami.

Przygotowanie terenu

Stare może stać się „nowoczesne” a każdy z nas może mieć w tym swój udział pielęgnując tradycyjną jabłonkę, gruszę, śliwę czy czereśnię. W tym roku my Czereśniowy Gang, a za rok każdy z Was.

Pomiary

Zdecydowaliśmy się na odmiany: Bladoróżową, Buttnera Czerwona, Donissena Żółta, Kunzego, Schneidera Późna. Rada Rodziców zakupiła 3 drzewka jabłoni.

Sadzenie

 Zasadziliśmy 9 drzew owocowych.

Drzewa zasadziliśmy 30 kwietnia. Tym samym dołączyliśmy do akcji  #ZielonyRekord.

 Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do naszego projektu.

Czereśniowy Gang

Opiekunem grupy jest p. Monika Kalman.