Teams – poradnik dla uczniów jak zalogować się do office 365 i zacząć korzystać z usługi

  1. Logujemy się do dziennika szkolnego na swoje konto (instrukcja na naszej stronie opublikowana 27.09.2020) odszukujemy zakładkę office 365 tam znajdują się dane pierwszego logowania do office 365.
  2. Wchodzimy na stronę office.com i klikamy zaloguj.
  3. Wpisujemy identyfikator (pierwsza litera imienia i nazwisko bez polskich znaków) a po symbolu @ naszą domenę będzie to wyglądać tak: akowalski@zspmichalow.onmicrosoft.com
  4. Klikamy dalej i wpisujemy hasło z dziennika Vulcan. W następnym kroku musimy zmienić hasło na swoje własne.
  5. Identyfikatorem i hasłem później możemy się logować do usługi Office 365, w której są między innymi TEAMS’Y.
  6. Po zalogowaniu do programu TEAMS będziesz widział wszystkie przedmioty, których uczysz się w szkole.