ŚWIĘTA, ŚWIĘTA – CZAS KOLĘDOWANIA

W ostatnim dniu nauki stacjonarnej przed świętami Bożego Narodzenia (17.12.2021), w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Michalowie społeczność szkolna tradycyjnie wchodziła w świąteczny nastrój.

Z powodu obostrzeń sanitarnych, w tym roku również odbyły się tylko spotkania klasowe z wychowawcami.  Klasa V  przebrana w stroje ludowe i szlacheckie kolędowała wraz z p. Aurelią Policzkiewicz. W taki sposób realizowali treści z języka polskiego. W każdej klasie rozbrzmiewały kolędy i piosenki świąteczne, a echo niosło je po całej szkole.