Światowy Dzień Wody – konkurs !

Dnia 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. W tym roku tematem jest docenianie wody. Wartość wody to znacznie więcej niż jej cena – woda ma ogromną i złożoną wartość dla naszych gospodarstw domowych, żywności, kultury, zdrowia, edukacji, ekonomii i integralności naszego środowiska naturalnego. 

Z tej okazji Samorząd Uczniowski zaprasza uczniów Szkoły  Podstawowej w Michalowie do uczestnictwa w konkursie plastycznym „Doceniamy wodę”.

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy plastycznej, której tematem jest woda.

Każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę plastyczną.

Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca w grupach wiekowych.

 Dla uczniów klas VII-VIII zostanie przygotowany quiz wiedzy o wodzie.

A. Konkurs plastyczny:

● dzieci w wieku przedszkolnym

● klasy 1 – 3 szkoły podstawowej

● klasy 4 – 6 szkoły podstawowej

 B. Konkurs wiedzy: 

● klasy 7 – 8 szkoły podstawowej

Quiz wiedzy zostanie przeprowadzony po prezentacji przygotowanej przez uczniów klasy VIII, na 8 godzinie lekcyjnej (godzina 13.40) dnia 22 marca 2021.

Prace plastyczne należy  dostarczyć do 18 marca 2021 roku do szkoły.

Zapraszamy do uczestnictwa.

Samorząd Uczniowski.

link dla przedszkolaków i klas I-III