6.09.2019 – Wystawa twórczości Stanisława Moniuszki w Gminnej Bibliotece w Rachaniach.

6.09.2019r. Wystawa twórczości Stanisława Moniuszki w Gminnej Bibliotece w Rachaniach.

„Stanisław Moniuszko 1819 – 1872 – natchniony duchem polskich pieśni ludowych” to tytuł wystawy, która dzięki uprzejmości i staraniom Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie możliwa była do obejrzenia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rachaniach.

Materiały prezentowane na niej pochodziły ze zbiorów wymienionej biblioteki w Lublinie oraz Teatru Wielkiego w Łodzi. Z uwagi na obchodzoną w tym roku rocznicę 200. urodzin Stanisława Moniuszki, kierownik bibliotek w Rchaniach pani Elżbieta Szewczuk zaprosiła uczniów naszej szkoły do zapoznania się z ekspozycją. W dniu 4 września uczniowie klas VI, VII, VIII Szkoły Podstawowej w Michalowie odwiedzili bibliotekę, zapoznali się z materiałami wystawy, jak również zasadami korzystania ze zbiorów biblioteki gminnej.

Aby wielkiego polskiego kompozytora poznać bliżej, w szkole odbyła się prelekcja z prezentacją utworów muzycznych Stanisława Moniuszki.

Dziękujemy za wprowadzanie nas w świat kultury i aktualnych rocznic.

ZS – P w Michalowie tekst A. Policzkiewicz