Sprzątanie Świata 2021 „Myślę, więc nie śmiecę”

W dniach 27-29 września przedszkolaki i  uczniowie klas I- VIII zaopatrzenia w worki i jednorazowe rękawiczki uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata”. Głównym celem akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.

Dzieci sprzątały teren wokół szkoły, drogę  od Cukrowni Wożuczyn do szkoły. Dzięki pięknej pogodzie akcja przebiegła szybko i sprawnie. Udział uczniów w tym przedsięwzięciu dał dzieciom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko oraz czystość otoczenia.

Opiekun akcji dziękuje wszystkim za zaangażowanie.

Monika Kalman- Szewczuk