Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Michalowie

Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w ograniczonej formie 1 września 2020. Prosimy o zapoznanie się ze wstępnym harmonogramem i organizacją zajęć w tym dniu. Co do zasady, od pierwszego września uczniowie Szkoły Podstawowej w Michalowie rozpoczną edukację stacjonarnie, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN.

Na terenie szkoły obowiązuje zakaz wjazdu i parkowania pojazdów osób nie będących pracownikami szkoły!

Harmonogram spotkań z wychowawcami:

  • godz. 8:00 – klasy 1 – 4
  • godz. 9.00 – klasy 6 – 8
  • Uczniowie oczekują na wychowawcę przed wejściem do szkoły z zachowaniem dystansu społecznego.

Uczniowie po zbiórce z wychowawcą wchodzą do budynku szkoły w założonej maseczce/ochronie ust i nosa, oraz dezynfekują ręce.

1 września autobusu z Siemnic nie będzie ze względu na różne godziny rozpoczęcia roku szkolnego. Transport organizują rodzice.

  • Dopuszcza się obecność jednego rodzica/opiekuna z uczniem klasy I w sali lekcyjnej.
  • Każdy rodzic i dziecko przed wejściem do budynku dezynfekuje ręce oraz zakłada posiadaną maseczkę na usta i nos.
  • Uczniowie pod opieką wychowawcy przejdą do przydzielonej sali lekcyjnej.
  • Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zachowanie dystansu społecznego na terenie szkoły w oczekiwaniu na dzieci w wyznaczonym miejscu wspólnym przed wyjściem budynku.

W przypadku braku drukarki zgodę można napisać odręcznie wg. załączonego wzoru na papierze A4.