Rekrutacja do przedszkola

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Michalowie ogłasza nabór dzieci do Przedszkola Samorządowego w Michalowie

na rok szkolny 2021/2022.

Rodzice mogą zgłaszać dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Przedszkole pracuje w godzinach 7.00 – 15.00.

W trakcie pobytu w przedszkolu dzieci otrzymują śniadanie, obiad
i podwieczorek.

W ramach zajęć odbywa się nauka języka angielskiego, religii, prowadzone są zajęcia logopedyczne.

W przypadku wolnych miejsc, przyjęte będą również dzieci spoza terenu gminy Rachanie.

Zgłoszenia dzieci przyjmowane są w sekretariacie szkoły w Michalowie.

od 2 do 18.03.2021r. lub mogą być wysłane drogą elektroniczną na adres: michalow1@poczta.onet.pl

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 84 663 32 42