Rajd rowerowy

21 czerwca 2022 odbył się szkolny rajd rowerowy na trasie: Michalów – Rachanie -Falków – Huta Tarnawacka – Podhucie – Pawłówka – Józefówka – Grodysławice – Wożuczyn Cukrownia. (ok 28 km)

W rajdzie wzięli udział uczniowie, którzy posiadają kartę rowerową i kask rowerowy.

Celem rajdu było propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym a także poznawanie walorów turystycznych, historii i atrakcji turystycznych gminy i okolicy.

Przy rezerwacie „Piecyki” w Pawłówce zorganizowane zostało ognisko.

W następnym roku szkolnym będziemy kontynuować tradycję rajdów rowerowych. Zachęcamy do zdawania egzaminu na kartę rowerową i jeżdżenie w kasku na rowerze.

Opiekunami na rajdzie byli: Marek Żółciński i ks. Piotr Kończyński