Projekt „Tradycyjny sad”

W tym roku uczniowie klasy VIII – Zuzanna Tychlowiec, Dominika Gielarska, Paulina Piłat, Julia Urbańska, Wiktoria Chudyga, Aleksandra Budzyńska, Dawid Jania, Jakub Nieckarz, Marcin Konaszczuk i Michał Kuśmierczuk przystąpili do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Tradycyjny Sad”, zorganizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. W ramach podjętego przez osoby z klasy VIII projektu, grupa przyjęła nazwę OWOCOWY GANG Z MICHALOWA. W tym roku uczniowie posadzą wiśnie, a miejscem uprawy drzewek, będzie sad, który znajduje się przy boisku szkolnym. Po zakończeniu zdalnego nauczania, nasza opiekunka grupy – Pani Monika Kalman, przedstawiła prezentację i opowiedziała uczniom klasy VIII o projekcie. Takie zajęcia pani Monika przeprowadziła również podczas zajęć świetlicowych w klasach 1-3, na lekcjach biologii w klasie 5 i 7 oraz na lekcji przyrody w klasie 4. Cała nasza szkoła została zapoznana z tradycyjnymi odmianami i celami projektu „Tradycyjny Sad”. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali o tradycyjnych odmianach drzewek wiśni, które zostaną posadzone w tym roku szkolnym na terenie sadu. Uczestnicy projektu zdecydowali się na posadzenie drzewek wiśni: Groniasta, Lucyna, Nefris, North Star oraz Szklanka (Wczesna Ludwika).