Ogólnopolski Projekt „Dziedzictwo obok mnie. Gminne Cuda Regionu”

Uczniowie klasy VII: Maria Kubecka, Martyna Baj, Emilia Sikora, Zuzanna Sawicka, Oliwia Wybranowska, Antonina Jasińska, Weronika Gozdek, Alan Sokołowski, Filip Błaszczak, Ryszard Baj, Paweł Gielarski pod opieką p. Barbary Typek, w miesiącach X-XII wzięli udział w Ogólnopolskim Projekcie: „Dziedzictwo obok mnie. Gminne Cuda Regionu”, organizowanym przez Fundację Hereditas z Warszawy.

Celem projektu jest wyłonienie, opisanie i zaprezentowanie w Internecie „cudów” (zabytki, postacie, przyroda, zwyczaje, folklor itp.), które świadczą o wyjątkowości gminy.

Uczniowie zajęli się badaniem i opisaniem trzech gmin: Rachanie, Łaszczów i Tyszowce.

Cuda gm. Rachanie to:

1.Miejsce bitwy z września 1939 r. na Falkowie

2.Zespół zamkowo-pałacowy w Wożuczynie

3.Kurhan w Wożuczynie

4.Kościół w Wożuczynie

5.Izba Regionalna w Wożuczynie

6.Edmund Monsiel-rysownik z Wożuczyna

7.Cmentarz w Wożuczynie

8.Osiedle Cukrowni Wożuczyn

9. Zespól zamkowo-dworski w Rachaniach

10.Kościół w Rachaniach

11.”Katyń Rachański”

12.Cmentarz z I wojny na Pawłówce

13.Korowaj

14.Legenda z Siemnic

15. Kościół w Grodysławicach

16. Dwór w  Grodysławicach

17. Dąb Aleksander

Cuda gm.Tyszowce:

1.Kościół w Tyszowcach

2.Miejsce zawiązania konfederacji tyszowieckiej 1655 r.

3.Tyszowiaki

4.Zabudowa Tyszowiec

5.Cmentarz żydowski w Tyszowcach

6.Karawaki z Tyszowiec

7.Tyszowieckie świece

8.Targ w Tyszowcach

9.Kościół w Czartowcu

10.Kapliczka w Czartowczyku

11. Kościół w Perespie

12.Grodzisko w Czermnie

13.Kopiec konfederatów w Klątwach

14.Dwór w Przewalu

15.Skarpa Dobużańska

16.Legenda o Wakijowie

17.Krężałki

Cuda gm.Łaszczów:

1.Kościół w Łaszczowie

2.Cmentarz żydowski w Łaszczowie

3. synagoga w Łaszczowie

4.Pałac w Łaszczowie

5.3 kolumny miejskie

6.Kolej w Łaszczowie

7. Bł.Stanisław K.Starowieyski

8.Dwór w Dobużku

9.Mijesce zagłady jeńców radzieckich w Dobużek Kol.

10.Cmentarz w Hopkiem

11.Zespół podworski w Nadolcach

12. Sanktuarium w Nabrożu

13. Dawny folwark w Pukarzowie

14.Kraina Brokułu i Kalafiora

15.Pierogi z kaszą

16.Rzeka Huczwa

Efekty pracy uczniów-czyli gminne cuda- dostępnie są w sieci na stronie:

www.fundacja-hereditas.pl i są świetną promocją tych gmin.

Projekt „Dziedzictwo obok mnie. Gminne Cuda Regionu”. jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Barbara Typek