Od 18 stycznia klasy I – III wracają do nauczania stacjonarnego

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki, od 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I – III będą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych w szkole.

Zajęcia będą prowadzone przy zachowaniu reżimu sanitarnego zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ, GIS oraz Regulaminem pracy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Michalowie z związku z występowaniem zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 z dnia 01.09.2020 r.

Dowóz uczniów z Siemnic odbywa się w zmienionych godzinach. Wyjazd z Siemnic o godz. 7.45,powrót ze szkoły o godz. 13.30.

Po lekcjach uczniowie mają zapewnioną opiekę w ramach zajęć świetlicowych. Obiady w stołówce wydawane są w różnych godzinach dla każdej klasy.