„Nieznane uczynić znanym”

” Nieznane uczynić znanym”

Teki cel postawiła sobie i realizuje Fundacja Zapomniane, która na terenie Polski odnajduje i oznacza nieznane miejsca zagłady Żydów. 30 marca w Pawłówce – gmina Rachanie miała miejsce taka uroczystość. Drewnianą macewą – znacznikiem – oznaczono miejsce pochówku trojga zamordowanych żydowskich dzieci. Wskazał je miejscowy świadek wydarzeń, a temat podjęła p. Katarzyna Ważna,  nawiązując współpracę z Fundacją. Uczniowie I LO w Tomaszowie Lubelskim i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Michalowie. 

W ramach dwudniowego programu obejrzeli pokaz filmu, wysłuchali wypowiedzi członków Fundacji o działalności i kulturze narodu niegdyś współobecnego w społeczności każdej polskiej miejscowości. W drugim dniu w warsztatów na oczach uczniów przygotowano i wypalono drewnianą macewę z imionami Ryfka, Balka i Jankiel. W uroczystym obrządku modlitewnym we wskazanym miejscu, na rozwidleniu dróg w Pawłówce, został ten znak wkopany. Ogromna życzliwość, wiedza i pasja organizatorów i osób z Fundacji uczyniły ten dzień wyjątkową lekcją historii, wychowania, toletancji i wrażliwości na dzieje naszych miejscowości. Wyrazy szacunku i podziękowania za możliwość udziału składają uczniowie i wychowawczyni kl. VIII Szkoły Podstawowej w Michalowie.