„Na roztoczańskim szlaku historii i przyrody” – wycieczka do Zwierzyńca.

  Dnia 29 września 2020 r. uczniowie klasy VIII ZSP w Michalowie uczestniczyli w przyrodniczo – historycznej wycieczce do Zwierzyńca, której celem była realizacja nowych i utrwalenie poznanych już treści programowych z biologii, geografii oraz poznanie historii i utrwalenie wiedzy o sztuce regionu. W Zwierzyńcu uczniowie obejrzeli budowle związane z Ordynacją Zamojską: kościół św. Jana Nepomucena „na wodzie”, oficyny pałacowe, kanał Marysieńki, budynki przemysłowe, dawny dom plenipotenta oraz ogród skarbowy wraz z pomnikiem szarańczy.

Następnie uczestniczyli w zajęciach w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym, gdzie film edukacyjny i dioram zapoznał ich z walorami geograficznymi Roztocza, jego fauną i florą. Wreszcie weszli na Bukową Górę, poznając po kolei roślinność poszczególnych części rezerwatu i wiele ciekawostek o rosnących tam roślinach. Na koniec, schodząc z Bukowej Góry, dotarli na cmentarz w Sochach, gdzie dowiedzieli się o tragicznej historii tego miejsca w czasie II wojny światowej. Oczywiście koniki polskie, będące symbolem Roztoczańskiego Parku Narodowego,  też widzieli.

Na trasie wycieczki zobaczyli wiele ciekawych obiektów oraz miejsc: Krasnobród (kapliczkę „Na wodzie”, sanktuarium, zabudowę rynku, wieżę widokową pałac Leszczyńskich, uroczysko „Belfont”, Jacnia (karawakę), Bondyrz (młyn i Muzeum AK), Guciów (skansen, zabudowa wsi), Obrocz (zabudowa wsi, przystanie kajakowe). Wyjazd pozwolił też poznać różne formy ochrony przyrody na Roztoczu, np. rezerwaty Roztoczańskiego Parku Narodowego. Ponadto uświadomił związki historii regionu z historią Polski. Pomógł również skorzystać z nowoczesnej technologii stosowanej w ekspozycji muzealnej.

Wycieczkę zorganizowała p. Aurelia Policzkiewicz. Kierownikiem i przewodnikiem wycieczki była p. Barbara Typek- opowiadająca o historii i zabytkowych obiektach, opiekunem p. Monika Kalman – mówiąca o walorach krajobrazowo- przyrodniczych.