Logowanie do OFFICE 365 i TEAMS

W przypadku utraty hasła proszę napisać wiadomość e-mail na adres zolcinski@gmail.com

W treści proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę. Zresetowane hasło odeślę tak szybko jak to będzie możliwe.

Proszę w sprawie haseł nie pisać na messenger ani nie dzwonić. Zwłaszcza w godzinach nocnych i w dni wolne od zajęć.

Hasło dla uczniów klas 1-3 do pierwszego logowania zostały zresetowane

Hasło musi mieć co najmniej 8 znaków, zawierać duże i małe litery, cyfry i znaki niestandardowe. Nie może to być hasło słownikowe ani podobne jak było używane wcześniej.

Logujemy się na stronie www.office.com

login :……………@zspmichalow.onmicrosoft.com

Hasło: to: Ab123456 (jednakowe dla wszystkich) Po pierwszym zalogowaniu trzeba zmienić hasło na własne.

Po zalogowaniu się do office 365 klikamy na trybik w prawym górnym rogu i zmieniamy język domyślny na polski. Trzeba się wylogować i zmiana nastąpi po ponownym zalogowaniu

Na koncie Office 365 odnajdujemy ikonkę TEAMS i instalujemy program na komputerze. Do TEAMS logujemy się tym samym loginem i hasłem co do office 365.