Konkurs informatyczny dla uczniów klas 6-7

Tutaj wchodzimy na stronę konkursu „Digital Wizard”

Od 20 maja od godziny 12:00 można się logować otrzymanym od nauczyciela tokenem i uczyć się z udostępnionych materiałów.

https://digitalwizards.pl/login