Konkurs Fotograficzny

X Powiatowy Konkurs Fotograficzny

„Cztery pory roku na Roztoczu”

Organizatorzy konkursu: biblioteka I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Lubelskim, nauczyciele: Maria Gęborys, Marzanna Mucha, Katarzyna Soluch i Dorota Wujec

Cele konkursu:

 • Promowanie czytelnictwa i poszukiwania wiedzy
 • Odkrywanie twórczej wyobraźni i kreatywności u młodzieży
 • Doskonalenie umiejętności z zakresu fotografii
 • Promowanie talentów

Regulamin:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich powiatu tomaszowskiego.
 2. Tematyka prac obejmuje przemiany pejzażu Roztocza w ciągu roku. Prace mogą przedstawiać jedną porę roku lub przemianę jednego miejsca w czasie 4 pór roku. Mogą to być pejzaże wiejskie lub miejskie, mogą przedstawiać zmiany w przyrodzie lub typowe dla danej pory roku zajęcia ludzi lub sytuacje z porą roku się kojarzące – wszystko, co osobie fotografującej kojarzy się z porami roku. Technika fotografowania dowolna.
 3. Uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie trzy prace – wykonane na papierze fotograficznym (format od 13×18 do 30×40 cm) .
 4. Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia z informacjami o uczestniku i o jego pracach (tytuł, informacja o przedmiocie i miejscu fotografii).
 5. Prace należy dostarczyć pocztą lub osobiście do biblioteki lub sekretariatu szkoły do 12 maja 2023 r. Adres szkoły:

I Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego

ul. Wyspiańskiego 8

22-600 Tomaszów Lubelski

 • Rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu odbędzie się w maju/czerwcu 2023 r. O dokładnym terminie ogłoszenia wyników i wręczenia nagród uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem swoich szkół.
 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.
 • Prace nagrodzone i zakwalifikowane do ekspozycji przechodzą na własność organizatora.
 • Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć oraz akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Najciekawsze prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej.
 • Regulamin oraz karta zgłoszenia uczestnika dostępne będą na stronie internetowej: lo-tomaszow.pl