Konkurs fotograficzny

Fundacja Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie zaprasza do udziału w VI edycji Konkursu Fotograficznego „Najciekawsze zakątki naszej ojczyzny”.  

Podstawowym celem konkursu jest promowanie piękna naszego kraju oraz odkrywania niezwykłych zakątków naszej Ojczyzny; rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania przyrodą, kulturą i tradycją naszej Ojczyzny; rozwijanie umiejętności obserwacji, wrażliwości artystycznej, inwencji twórczej i kreatywności oraz prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii.  

Honorowy Patronat nad konkursem objęli: 

 • Minister Edukacji i Nauki 
 • Marszałek Województwa Mazowieckiego 
 • Prowincja Warszawska – Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu 
 • Katedra Fotografii i Genologii Dziennikarskiej, UW 
 • Fotoklub RP Stowarzyszenie Twórców 
 • Rosikon press
 • Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK 
 • KONDRAT- MEDIA  

Patronat Medialny: 

 • Radio dla Ciebie 
 • Czasopismo „Geografia w Szkole” 

Tematem fotografii powinny być niezwykłe krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca naszej Ojczyzny. Mogą to być miejsca dotąd nieznane lub mniej znane, ale wykonane w niestandardowych ujęciach, prezentujące w ciekawy i niekonwencjonalny sposób ich walory. 

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: 

 1. Szkoła podstawowa (kl. IV-VIII)
 2. Szkoła średnia


  Ogłoszenie konkursu: 1 czerwca 2021 r. 
  Nadsyłanie prac do dnia 30 września 2021 r.  
  Rozstrzygnięcie konkursu: 30 października 2021 r.  


  Prace należy przesłać drogą elektroniczną za pomocą formularza zgłoszeniowego  
  https://forms.gle/jMrVXWJyzRJTDwAV8 
   

  Więcej informacji na stronie internetowej: http://nazaretankifundacja.pl/konkurs_VIedycjaKonkursuFotograficznego.html 
  https://www.facebook.com/fundacja.nazaretanki/