Komunikat – otwarcie przedszkola

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Michalowie, informuje, że od 11.05.2020 roku  przedszkole w naszej placówce, będzie otwarte.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia, w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo powinny mieć dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Aby zapewnić odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, rodzic jest zobowiązany przekazać dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka, jak również ewentualne informacje związane z zagrożeniem epidemiologicznym (np. chorobą, izolacją lub kwarantanną) w rodzinie. Do placówek przyjmowane będą wyłącznie dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych. W żadnym przypadku nie należy posyłać do przedszkola dziecka, jeżeli w gospodarstwie domowym ktoś przebywa na kwarantannie lub w izolacji w związku z COVID-19. W przedszkolu będzie funkcjonował wzmożony reżim sanitarny. Dzieci nie mogą przynosić swoich zabawek, swojego jedzenia i picia. O szczegółach funkcjonowania reżimu sanitarnego oraz o procedurach przyprowadzania dzieci do przedszkola, zostaniecie Państwo poinformowani.

Szanowni Rodzice proszę deklarować wolę przyprowadzania dziecka do przedszkola do dnia 06.05.2020 roku do godziny 12.00 nauczycielce grupy, do której uczęszcza dziecko lub na maila szkolnego: michalow1@poczta.onet.pl 

Z uwagi na szczególną sytuację, w trosce o bezpieczeństwo dzieci, rodziców i pracowników, liczymy na zrozumienie i współpracę.

Z poważaniem

Stanisław Ważny – Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Michalowie