Komunikat Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Michalowie

Sz. P. Rodzice, Uczniowie

Odnosząc się do obostrzeń wprowadzonych przez Prezesa Rady Ministrów informuję:

  1. W okresie od 26.10.2020 r. do 08.11.2020 r. wszystkie zajęcia dla klas
    IV-VIII odbywają się w formie zdalnej, zgodnie z obowiązującym planem zajęć za pomocą aplikacji Teams. (Uwaga, ilość zajęć z jednoczesnym zachowaniem zasad BHP!).
  2. Przedszkole i klasy I-III szkoły podstawowej będą funkcjonowały bez zmian.
  3.  Zajęcia wynikające z organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów klas IV-VIII odbywają się w formie zdalnej (po konsultacji z rodzicem/opiekunem prawnym)
  4. W szkole bez zmian funkcjonuje świetlica szkolna, a stołówka  przygotowuje posiłki dla przedszkolaków i uczniów klas I-III.
  5. Należy śledzić informacje zamieszczane na stronie Szkoły, w dzienniku elektronicznym UONET+ oraz za pomocą wiadomości wysyłanych przez platformę Teams.

Stanisław Ważny

Dyrektor ZS-P w Michalowie