Komunikat Dyrektora dotyczący zdalnego nauczania

Szanowni Rodzice,

od środy, tj. 25 marca kontynuujemy realizację kształcenie na odległość. Będziemy realizowali zmodernizowane programy nauczania, dokonywali monitorowania postępów uczniów w nauce, wystawiali oceny, pamiętając o wspieraniu, wyjaśnianiu i motywowaniu.

W trakcie zajęć z uczniami komunikujemy się m.in.:

  • poprzez konta mailowe dla każdej klasy,
  • telefonicznie,
  • za pomocą platform edukacyjnych,
  • poprzez stronę internetową szkoły.

Mając na uwadze konieczność wypełnienia obowiązku nauczania on-line nałożoną przez MEN, pragniemy zapewnić, że bierzemy pod uwagę rozmaite trudności, na które napotykają Państwo i dzieci (kłopoty ze sprzętem, różne sytuacje rodzinne itp.) i nie wymagamy, aby dzieci z dnia na dzień wykonywały wszystkie zadane prace. Do zagadnień trudniejszych będziemy wracać po powrocie do szkoły. Uwzględniamy możliwości sprzętowe, techniczne a także możliwości psychofizyczne dzieci. Dołożymy wszelkich starań, żeby wzajemnie się wspierać, szukać rozwiązań sytuacji problemowych. W tej nowej, nieznanej dotychczas dla wszystkich rzeczywistości zadbamy o każdego ucznia. Wierzymy, że przy Państwa dalszemu zaangażowaniu i zrozumieniu zorganizujemy nauczanie w sposób nieobciążający dzieci. Bardzo proszę Państwa o dalszą ścisłą współpracę ze wszystkimi nauczycielami w ramach zdalnych zajęć z każdego przedmiotu.

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie możemy przeżywać lęki, niepokoje związane z zagrożeniem zdrowia i życia. Z pewnością mogą się też pojawiać problemy wynikające z  izolacji, bez możliwości wychodzenia do szkoły, przyjaciół, czy rodziny. Jeśli chcecie Państwo o tym porozmawiać, do Państwa dyspozycji są wychowawcy klas, dyrektor szkoły. Można się z nami skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej. Poinformujcie też o takiej możliwości swoje dzieci, o ile mają potrzebę kontaktu z pedagogami.

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, związanego z zagrożeniem epidemiologicznym, gdy nauka jest realizowana na odległość, ważne jest abyśmy wszyscy motywowali uczniów do pracy. Przypominam również o zasadach bezpiecznego korzystania z sieci.

Prosimy, by podchodzili Państwo do nauczania zdalnego spokojnie i z wyrozumiałością.

Z wyrazami szacunku,

Stanisław Ważny
Dyrektor Szkoły