Dzień Ziemi 2021

Dzień Ziemi to święto obchodzone na całym świecie 22 kwietnia.  Każdego roku w obchody Dnia Ziemi angażuje się wiele organizacji i stowarzyszeń ekologicznych oraz placówek oświatowych. Celem tego święta jest budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię.

W ramach obchodów Dnia Ziemi, w naszej szkole uczniowie przygotowali prace o tematyce ekologicznej.

Uczniowie klas I-III wykonali eko- zabawki pod  opieką   Pań  wychowawczyń.

Ekozabawki uczniów z klasy 3

Uczniowie klasy IV  w ramach tegorocznych obchodów Dnia Ziemi na godzinie wychowawczej obejrzeli film edukacyjny który  wyjaśnił, kiedy i dlaczego obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Materiał wskazał sposoby troski o najbliższe środowisko naturalne i miał wpływ na kształtowanie postaw proekologicznych. Ukazał, jak w prosty sposób oszczędzać wodę, energię oraz dbać o czyste powietrze. Objaśnił, czym są odpady i na czym polega ich segregacja oraz recykling. Prezentował czas rozkładu odpadów oraz przykłady ponownego ich wykorzystania. Wyjaśnia, jakie rodzaje śmieci należy wrzucać do kontenera na szkło, papier, plastik i metal oraz odpady biodegradowalne.  Uczniowie kl. IV wykonali ekologiczne postacie  z odpadów. Przygotowali  listy do Matki Ziemi W ramach zajęć z języka polskiego i przyrody przygotowali  listy do Matki Ziemi .

Uczniowie klasy VI pod opieką p. wychowawczyni przygotowali plakaty na Dzień Ziemi.

Uczniowie klasy VII przygotowali autorskie plakaty na Dzień Ziemi, w ramach zajęć  z informatyki .  Na matematyce  odbyła się lekcja- Dzień Ziemi w liczbach. Uczniowie  rozwiązywali  zadania z zastosowaniem twierdzenia Pitagorasa. Powstały prace Ślimaka Teodorasa.

W klasie VIII podjęli trud tłumaczenia tekstu ekologicznego  „Earth Day” na lekcji z języka angielskiego, a także zmierzyli się z quizem wiedzy o Dniu Ziemi, wzbogacając swoje słownictwo w dziedzinie wiedzy o przyrodzie. Rozwiązali także zadania egzaminacyjne z tym związane.

W tegoroczne obchody Dnia Ziemi zaangażowały się p. Monika Kalman, Anna Wybranowska, Mariola Stepuch, Barbara Wójcik, Katarzyna Organista, Joanna Piłat, Alina Kramarczuk, Zofia Ryłło i Elzbieta Prus.