Drodzy Rodzice, Uczniowie i Przedszkolaki!

Ograniczenie funkcjonowania jednostek oświaty, na mocy rozporządzenia MEN z dn. 09.04.2020 r. zostało przedłużone do 26.04.2020 r. Nasza szkoła w dalszym ciągu będzie realizować nauczanie zdalne. Termin egzaminu ósmoklasisty będzie przesunięty. O nowym terminie zostaniemy poinformowani z trzytygodniowym wyprzedzeniem przez Kancelarię Premiera. Proszę o regularne kontrolowanie informacji zamieszczanych na naszej stronie internetowej i facebooku.

Życzę Wszystkim dużo zdrowia.

Z wyrazami szacunku

Stanisław Ważny