Andrzejki 2022

24.11.2022 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Michalowie odbyła się zabawa andrzejkowa zorganizowana przez Radę Rodziców i Samorząd Szkolny. Były tańce, zabawy andrzejkowe a rodzice zorganizowali słodki poczęstunek dla swoich dzieci.