230. rocznica uchwalenia „Konstytucji 3 Maja” – konkurs

1791 – 2021

230. rocznica uchwalenia „Konstytucji 3 Maja” Zapraszamy uczniów
klas IV – VIII
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Michalowie do udziału w zadaniach konkursu szkolnego

Zapraszam do realizacji projektu humanistycznego w związku z
230. rocznicą uchwalenia „Konstytucji 3 Maja”

Cele:

– przybliżenie idei państwa konstytucyjnego, demokratycznego;

– rozbudzanie zainteresowania uczniów okolicznościami związanymi
z uchwaleniem „Konstytucji 3 Maja”;

– promocja talentów artystycznych; kaligraficznych i wokalnych uczniów.

Opiekunowie projektu:

Aurelia Policzkiewicz
Barbara Typek
Katarzyna Organista
Joanna Piłat

Odbiorcy:

– uczniowie kl. IV, VI-VIII Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Michalowie

Formy/zadania:

  1. Konkurs wiedzy historycznej nt. uchwalenia „Konstytucji 3 Maja” dla uczniów klasy VII-VIII;

Będzie to test dla chętnych uczniów w wyznaczonym terminie.

  • Konkurs kaligraficzny „ Patriotyczne Pióro” dla uczniów klas IV, VI- VIII;

Bardzo prosimy o piękne – kaligraficzne – przepisanie jednego artykułu
z obecnej „Konstytucji RP” lub „Konstytucji 3 Maja 1791 roku”.
Na kartce formatu A4.
Wysłanie na pocztę klasową dobrej jakości zdjęcia swojej pracy ( nie na messengera).

Oceniamy prace w dwu grupach:
I. Uczniowie, którzy dotychczas pisali pięknie i starannie.

II. Uczniowie, którzy nie mają pięknego charakteru pisma, ale wykazali niewiększy postęp i staranność.

Termin przesłania pracy: 30 kwietnia 2021 r. do godz. 15.
00na pocztę klasową.

Uwaga: Prace z błędami ortograficznymi i interpunkcyjnymi nie będą uczestniczyły w ocenie konkursowej.

Ocena prac po świętach majowych.

Najładniej napisane prace zostaną nagrodzone i zamieszczone w prezentacji szkolnej kończącej projekt związany z obchodami 230 rocznicy uchwalenia „Konstytucji 3 Maja”.

  • Konkurs wokalny „ Śpiewamy dla Konstytucji” dla uczniów klas IV, VI.

Wykonanie nagrania pieśni związanej z „Konstytucją 3 Maja” lub pieśni patriotycznej.
Uczeń powinien być ubrany na galowo, może przygotować odpowiednie tło, śpiewa do podkładu muzycznego.
Nagrania należy wysłać również na klasową pocztę do 30 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00.

          Aktywny udział uczniów w konkursach i poziom zaprezentowanych prac zostaną nagrodzone i wyróżnione.

Rozstrzygniecie po świętach majowych.

Zachęcamy i powodzenia!