Nauczyciele

NAUCZYCIELE

Filmy instruktażowe dla nauczycieli do aplikacji TEAMS

https://education.microsoft.com/pl-pl/resource/29281b47

VULKAN – e-dziennik

——————————————————————–

Formularze sprawozdań śródrocznych/rocznych: Aktualizacja 2023

—————————————————————————

WYKAZ WZORÓW ŚWIADECTW obowiązujących w roku szkolnym 2020/2021
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1700)


Świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej:

promocyne

Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej:

ukończenia

FILM INSTRUKTAŻOWYjak przygotować świadectwa i arkusze ocen. Wychowawców dotyczy część III filmu – praca w module Dziennik (od ok. 8 minuty)


ARKUSZE OCEN W ROKU SZKOLNYM 2020/2021: 

KlasaSymbol
1MEN-I/44/I
2MEN-I/44/I
3MEN-I/45/I
4MEN-I/44/I
5MEN-I/44/I
6MEN-I/45/I
7MEN-I/45/I
8MEN-I/63m/I
Przejście ucznia z innej szkoły – zakładanie nowych arkuszy
1 – 6MEN-I/44/I
7 i 8MEN-I/63n/I