ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W MICHALOWIE

"Twórczo, radośnie, bezpiecznie"

Nauczyciele

VULKAN – e-dziennik

Stanisław Ważny – dyrektor szkoły, wf, muzyka

Katarzyna Organista – historia, WOS, technika, zaj. rewalidacyjno-wychowawcze, świetlica

Barbara Wójcik – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne

Bożena Krupa – wychowanie przedszkolne

Elżbieta Hulak – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne

Zofia Ryłło – matematyka, godz. z wychowawcą

Alina Kramarczuk – religia, informatyka, wychowanie do życia w rodzinie, logopedia

Aurelia Policzkiewicz – język polski, godz. z wychowawcą, zajęcia rewalidacyjno – wyrównawcze

Mariola Stepuch – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne

Joanna Piłat – język polski

Barbara Typek – plastyka, historia, muzyka, biblioteka

Marek Żółciński – informatyka, wf, godz. z wychowawcą

Anna Wybranowska – wychowanie przedszkolne

Mirosława Czwaniuk – wychowanie przedszkolne

Edyta Szyszło-Sak – wychowanie przedszkolne

Monika Kalman – geografia, biologia

ks. Mateusz Kicka – religia

ks. Dariusz Wasiluk – religia prawosławna

Elżbieta Prus – język angielski

Bogdan Herda – język angielski

Marek Stawarski – chemia

Katarzyna Ważna – język niemiecki

Piotr Mroczka – doradztwo zawodowe

Dorota Bielecka – fizyka

———————————————————————————————-

Formularze sprawozdań śródrocznych/rocznych: