ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W MICHALOWIE

"Twórczo, radośnie, bezpiecznie"

Komunikat – opłata za obiady

Dodano: 3/11/2020 12:55

Opłata za obiady w stołówce szkolnej za miesiąc październik 2020 r.:
Klasy I – III – 44,20 zł.
Klasy IV – VIII – 34,10 zł.
Opłatę za posiłki należy dokonać u pani intendentki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Michalowie lub na numer konta:
90 9639 1048 2005 4800 4929 0001
W treści przelewu prosimy podać nazwisko i imię dziecka.
WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 10 LISTOPADA 2020 R.