Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Michalowie Zespół Szkolno – Przedszkolny w Michalowie, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Michalowie
Data publikacji strony internetowej: 2.09.2019r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1.09.2020r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *