ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W MICHALOWIE

"Twórczo, radośnie, bezpiecznie"

Aktualności

Za chwilę wakacje! To był trudny rok, inny niż wszystkie do tej pory. W tej zmienionej rzeczywistości nieustannie podejmowaliśmy zadania, by uczniowie systematycznie wypełniali swoje obowiązki, nabywali nowe umiejętności, odnosili sukcesy edukacyjne, sportowe, artystyczne, rozwijali swoje pasje i uzdolnienia, a niekiedy pokonywali ograniczenia i słabości. Gratuluję im wszystkim osiągnięć i dobrych wyników.

(więcej…)

Egzamin ósmoklasisty

15/6/2020 22:22

16-18 czerwca 2020 egzaminy ósmoklasisty.

Dzień Dziecka

1/6/2020 10:12

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klasy VIII mają możliwość korzystania z konsultacji. Zgodnie z informacją MEN od 1 czerwca br. planowane jest w naszej szkole zorganizowanie konsultacji z nauczycielami dla uczniów klas I-VII. Wymiar zajęć będzie uzależniony od potrzeb uczniów, zgłaszanych trudności z nauką w formie zdalnej oraz możliwości organizacyjnych placówki.

(więcej…)

Resort edukacji ogłosił harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych:

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

(więcej…)

Szanowni Rodzice,

Informuję, że od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.

Szkoła będzie czynna w godzinach od 8.00 do 12.00, gdyż nauczyciele będą w dalszym ciągu prowadzić zdalne nauczanie z uczniami, którzy pozostaną w domach.

(więcej…)


Informuję, że na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.), postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia) będzie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

(więcej…)

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Michalowie, informuje, że od 11.05.2020 roku  przedszkole w naszej placówce, będzie otwarte.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia, w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo powinny mieć dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

(więcej…)

Szanowni Rodzice!

W związku z możliwością realizacji opieki nad dziećmi w przedszkolach informuję, że po konsultacji z organem prowadzącym, podjęta została decyzja, że Przedszkole Samorządowe w Michalowie nie rozpocznie zajęć opiekuńczych od 6 maja 2020 r., gdyż nie jesteśmy w stanie spełnić wszystkich warunków zachowania bezpieczeństwa dla dzieci i pracowników.

(więcej…)

Życzenia Wielkanocne

10/4/2020 12:30

Ograniczenie funkcjonowania jednostek oświaty, na mocy rozporządzenia MEN z dn. 09.04.2020 r. zostało przedłużone do 26.04.2020 r. Nasza szkoła w dalszym ciągu będzie realizować nauczanie zdalne. Termin egzaminu ósmoklasisty będzie przesunięty. O nowym terminie zostaniemy poinformowani z trzytygodniowym wyprzedzeniem przez Kancelarię Premiera. Proszę o regularne kontrolowanie informacji zamieszczanych na naszej stronie internetowej i facebooku.

Życzę Wszystkim dużo zdrowia.

Z wyrazami szacunku

Stanisław Ważny

  1. Wszyscy uczniowie klasy VIII przystępują do egzaminu próbnego ósmoklasisty.
  2. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języka angielskiego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej cke.gov.pl oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w terminach:
(więcej…)

Szanowni Rodzice,

od środy, tj. 25 marca kontynuujemy realizację kształcenie na odległość. Będziemy realizowali zmodernizowane programy nauczania, dokonywali monitorowania postępów uczniów w nauce, wystawiali oceny, pamiętając o wspieraniu, wyjaśnianiu i motywowaniu.

(więcej…)

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Michalowie informuje, że w dniach od 23 marca 2020 r. do 8 kwietnia 2020 r.
przyjmowane będą zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Michalowie na rok szkolny 2020/21.

(więcej…)

Polecamy stronę ministerialną, gdzie można przerabiać materiały edukacyjne podzielone na klasy, dni i przedmioty.

Aby wejść na portal kliknij w obrazek

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje
(więcej…)

Informujemy, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, od 12 do 25 marca przedszkole i szkoła podstawowa w Michalowie nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.

(więcej…)

04.03.2020 odbył się XIII MEMORIAŁ im. JANA KOSTURA W TENISIE STOŁOWYM DZIECI I MŁODZIEŻ W JARCZOWIE.

(więcej…)

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.) informuję, że Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w  Michalowie, Zarządzeniem Nr 14/2020 wyznaczył na Inspektora Ochrony Danych Panią Annę Bosowską, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl.

(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

Warszawa, 24.02.2020 r.

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

(więcej…)

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA

26/2/2020 17:50

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Michalowie ogłasza nabór dzieci w wieku od 3 do 6 lat do Przedszkola Samorządowe w Michalowie na rok szkolny 2020/2021.

(więcej…)

„Godzina dla języka polskiego” –  pod takim hasłem obchodziliśmy w Szkole Podstawowej w Michalowie Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.

(więcej…)

13 lutego 2020r. w Rachaniach rozegrany został Gminny Turniej Piłki Nożnej LZS, który był eliminacją do rozgrywek powiatowych LZS.

(więcej…)

W dniu 14 lutego br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Rachaniach odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów ufundowanych przez Fundację „Falków” w Falkowie.

(więcej…)

Strony dla rodziców

7/2/2020 9:39

Strony dla rodziców, którzy prawdziwie kochają swoje dzieci. Jak pogodzić wychowanie z cyfrową rzeczywistością.

(więcej…)

5 lutego 2020 r. uczniowie klas I-III wraz z wychowawczyniami miały okazję obejrzeć spektakl pt.”Tesla vs Marconi” wykonaniu profesjonalnych aktorów. Celem wyjazdu było rozbudzenie zainteresowań teatralnych dzieci oraz uczenie się kultury odbioru sztuki.

(więcej…)

Dzień Babci i Dziadka

3/2/2020 21:50

Mimo, że luty jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych dni, są takie dwa dni, jedyne dwa dni w roku, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, bo przecież jest to święto naszych kochanych babć i dziadków. W naszej szkole zapraszanie babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń i radości.

(więcej…)

3.02.2020r. W Rachaniach odbyły się gminne eliminacje w Tenisie stołowym Drużynowym SZS w kategorii klasy 7-8. Nasza szkołę reprezentowali: Barcicki Michał, Majerski Marco.

(więcej…)

Sekcja SKS sponsorowana jest przez Pana Wójta Romana Miedziaka i GOK Rachanie.

(więcej…)

Feryjny Turniej Szachowy o Puchary Wójta Gminy Rachanie rozegranego w świetlicy w Wożuczynie Cukrowni 2020-01-13.

Startowali szachiści z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Michalowie.

Zwyciężyła: Nikola Jania, przed Piotrem Ryłło i Michałem Barcickim,

(więcej…)

Zuzanna Tychlowiec, uczennica klasy VI Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Michalowie, zdobyła III miejsce w V Powiatowym Konkursie Interdyscyplinarnym „To Twoja i moja historia”, Czas wojny widziany oczyma kobiet-matek, żon i córek żołnierzy.

(więcej…)

31 stycznia 2020 r. w świetlicy Cukrowni Wożuczyn miała miejsce uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Uczniowie klasy I i II naszej szkoły wzięły w niej aktywny udział. Z tej okazji przygotowały inscenizacje, wiersze i piosenki, które zachwyciły seniorów.  Czas upłynął w  ciepłej i serdecznej atmosferze.

(więcej…)

Jasełka 2019

20/12/2019 21:19

W piątek 20 grudnia 2019 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Michalowie odbyły się spotkania Wigilijne w klasach a następnie w sali gimnastycznej klasa 6 wystawiła jasełka. Na jasełka przybyli goście. Pani Mańkut – przedstawiciel Gminy Rachanie i radna z Wożuczyn – Cukrowni Pani Kubecka oraz emerytowani nauczyciele.

(więcej…)

TAK, POMAGAM

7/12/2019 12:52

Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas
z Michalowa w dn.6-7.12.2019r. wzięli udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej TAK, POMAGAM!

(więcej…)

Klasa 8 świętowała Mikołajki na wyjeździe. Na kręgielni w Tomaszowie Lubelskim rozegrano 2 partie. Był też bilard, piłkarzyki i rozgrywki FIFA 2019 na Xbox.

(więcej…)

Mikołaj w Michalowie

6/12/2019 13:07

Od rana 6 grudnia w szkole w Michalowie można było spotkać w klasach i na korytarzach Św. Mikołaja i jego pomocników. Nastrój świąt udzielił się wszystkim.

(więcej…)

W czwartek 28.11.2019r. uczniowie naszej szkoły bawili się na zabawie andrzejkowej organizowanej przez Samorząd Uczniowski.

(więcej…)

Zuzanna Tychlowiec, uczennica klasy VI Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Michalowie zdobyła wyróżnienie w Regionalnym Konkursie Czytelniczym „Czy znasz…?”,

(więcej…)

Gdy za oknem szaro i smutno, poprawmy nastrój kolorami! Jesień nie musi być smutna. To pora roku pełna kolorów, spacerów w pogodne dni, ale również momentów zadumy i nostalgii. Do tej tematyki nawiązywały wiersze prezentowane podczas tegorocznego konkursu recytatorskiego „JESIEŃ GRA NA SKRZYPCACH”, który odbył się 28 listopada, a jego organizatorem była pani Barbara Wójcik nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Michalowie.

(więcej…)

W muzeum i w teatrze

20/11/2019 21:21

              Wystawę w Muzeum Regionalnym w Tomaszowie Lubelskim pod tytułem „Tomaszów 1939 w obiektywie żołnierzy niemieckich” oraz przedstawienie Polskiego Teatru Dramatycznego z Wrocławia pt. „Zebranie” obejrzeli w dniu 20 listopada 2019 roku uczniowie najstarszych klas Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Michalowie.

(więcej…)

15 listopada w Hrubieszowie odbył się Wojewódzki Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego SZS. Z naszej szkoły do tego szczebla rozgrywek awansował Michał Barcicki – uczeń klasy 7.

(więcej…)

14 listopada w Szkole Podstawowej w Rachaniach rozegrane zostały gminne eliminacje XX TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ „Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU”.

(więcej…)

Występ uczniów klasy 6 na VIII Powiatowym Konkursie Recytatorskim im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim.

(więcej…)

8.11.2019r. w Hrubieszowie odbył się Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego SZS. Szkołę w Michalowie reprezentował Michał Barcicki z klasy 7.

(więcej…)

Akademia z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

(więcej…)

28.11.2019r w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Michalowie odbędzie się XV edycja konkursu recytatorskiego „Jesień Gra Na Skrzypcach”.

(więcej…)

5.11.2019 w Bełżcu odbyły się powiatowe eliminacje szkół podstawowych (klasy 7 i 8) w tenisie stołowym indywidualnym. Naszą szkołę reprezentowali: Michał Barcicki i Marco Majerski.

(więcej…)

W dniu 4.11.2019r w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Michalowie został rozegrany gminny turniej kwalifikacyjny w tenisa stołowego chłopców starszych. W turnieju wzięły udział szkoły podstawowe z Michalowa i Wożuczyna.

(więcej…)

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Michalowie odbyła się ważna uroczystość. Dzieci z klasy pierwszej złożyły uroczyste ślubowanie i zostały „Pasowane na ucznia” przez pana dyrektora Stanisława Ważnego.

(więcej…)

Pasowanie na przedszkolaka.

(więcej…)

25 października 2019r na stadionie w Wożuczynie Cukrowni rozegrany został Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Rachanie Romana Miedziaka. W turnieju wzięły udział drużyny z Rachań (opiekun Irek Baran, Piotr Mroczka), Michalów (opiekun Marek Żółciński) i Wożuczyna (opiekun Aneta Żółcińska).

(więcej…)

18 października 2019 w Podhorcach odbył się Powiatowy Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego dziewcząt i chłopców w rocznikach 2007 i młodsi w Ramach rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego.

(więcej…)

18 października 2019 grupa wolontariuszy S.K.Caritas z Michalowa miała okazję do wspólnego spędzenia czasu i rekreacji.

(więcej…)

16.10.2019r. w szkole Podstawowej w Rachaniach odbył się indywidualny turniej tenisa stołowego. Były to eliminacje do rozgrywek powiatowych.

(więcej…)

15.10.2019r. obchodziliśmy w naszej szkole Święto Edukacji Narodowej.

(więcej…)

20.09.2019r uczniowie klasy 7 i 8 naszej szkoły odwiedzili targi edukacyjne „Zawodowy strzał w dziesiątkę”, organizowane przez Zespół Szkół Techniczno – Motoryzacyjnych Nr 4.

(więcej…)

18 września 2019 r. w Bibliotece Gminnej w Rachaniach odbyły się eliminacje 11 turnieju recytatorskiego poezji patriotycznej. Organizowała go Miejska Biblioteka w Tomaszowie Lubelskim.

(więcej…)

18 09. 2019r w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rachaniach odbył się konkurs recytatorski „Ojczyzna w poezji”.

I etap gminny – szkołę reprezentowały: Emilia Kubecka kl. V, Paulina Piłat kl. VI, Zuzanna Tychlowiec, kl. VI. Wszystkie recytatorki zajęły I miejsca w kategorii poszczególnych klas i zakwalifikowane zostały do powiatowego etapu w Bibliotece Miejskiej w Tomaszowie Lubelskim w dniu 30 września 2019 roku.

7.09.2019r. Udział w cyklicznej ogólnopolskiej akcji
Narodowe Czytanie pod patronatem pary prezydenckiej RP

(więcej…)

6.09.2019r. Wystawa twórczości Stanisława Moniuszki w Gminnej Bibliotece w Rachaniach.

(więcej…)

V Noc Bibliotek w naszej szkole odbyła się 4 września 2019 r. w godz. 18.00-21.00. Uczestniczyło w niej 50 uczniów w wieku 6 – 14 lat oraz 13 rodziców.  

(więcej…)

Zespół Szkół w Michalowie zmienia nazwę na Zespół Szkolno-Przedszkolny w Michalowie.

(więcej…)