ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W MICHALOWIE

"Twórczo, radośnie, bezpiecznie"

Aktualności

Sz. P. Rodzice, Uczniowie

Odnosząc się do obostrzeń wprowadzonych przez Prezesa Rady Ministrów informuję:

(więcej…)
  1. Logujemy się do dziennika szkolnego na swoje konto (instrukcja na naszej stronie opublikowana 27.09.2020) odszukujemy zakładkę office 365 tam znajdują się dane pierwszego logowania do office 365.
  2. Wchodzimy na stronę office.com i klikamy zaloguj.
  3. Wpisujemy identyfikator (pierwsza litera imienia i nazwisko bez polskich znaków) a po symbolu @ naszą domenę będzie to wyglądać tak: akowalski@zspmichalow.onmicrosoft.com
  4. Klikamy dalej i wpisujemy hasło z dziennika Vulcan. W następnym kroku musimy zmienić hasło na swoje własne.
  5. Identyfikatorem i hasłem później możemy się logować do usługi Office 365, w której są między innymi TEAMS’Y.
  6. Po zalogowaniu do programu TEAMS będziesz widział wszystkie przedmioty, których uczysz się w szkole.

Noc bibliotek 2020

13/10/2020 10:37

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Michalowie, w dniach 9 i 12.10.2020 odbyła się po raz kolejny akcja „Noc Bibliotek”. Ze względu na panującą w kraju pandemię, odbyła się ona  w czasie lekcji, w każdej klasie oddzielnie. Hasłem przewodnim tegorocznej akcji był „Klimat na czytanie”.

(więcej…)

Pasowanie klasy 1

13/10/2020 10:32

Pasowanie uczniów klasy I. Wychowawca Anna Wybranowska.

(więcej…)

Quiz z wiedzy o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 dla uczniów szkół Podstawowych i średnich przygotowany przez Urząd Statystyczny w Lublinie

(więcej…)

Pasowanie na przedszkolaka

7/10/2020 23:14

7.10.2020r. odbyło się w naszej szkole pasowanie na przedszkolaka.

(więcej…)

Organizacja konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Więcej informacji na stronie LSCDN

Deklaracja dostępności

7/10/2020 22:26

Deklaracja dostępności serwisu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Michalowie Zespół Szkolno – Przedszkolny w Michalowie, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

(więcej…)

Marsz terenowy – klasa 4

6/10/2020 22:51

W ramach wychowania fizycznego 6.10.2020r. klasa 4 odbyła marsz terenowy na dystansie 5 km. Pogoda dopisała i atrakcji nie zabrakło.

(więcej…)

  Dnia 29 września 2020 r. uczniowie klasy VIII ZSP w Michalowie uczestniczyli w przyrodniczo – historycznej wycieczce do Zwierzyńca, której celem była realizacja nowych i utrwalenie poznanych już treści programowych z biologii, geografii oraz poznanie historii i utrwalenie wiedzy o sztuce regionu. W Zwierzyńcu uczniowie obejrzeli budowle związane z Ordynacją Zamojską: kościół św. Jana Nepomucena „na wodzie”, oficyny pałacowe, kanał Marysieńki, budynki przemysłowe, dawny dom plenipotenta oraz ogród skarbowy wraz z pomnikiem szarańczy.

(więcej…)

Dzień Chłopaka

30/9/2020 23:04

Dnia 30.09.2020r w naszej szkole jak co roku świętowaliśmy Dzień Chłopaka. Ze względu na zagrożenie zdrowotne, każda klasa świętowała oddzielnie. Chłopcy otrzymali od dziewczynek płynący ze szczerego serca upominek.

(więcej…)

Jeżeli uczeń, rodzic podał swój adres mailowy i został on wprowadzony przez wychowawcę do sytemu, może założyć konto i korzystać z dziennika elektronicznego. Instrukcja jak to zrobić w załączniku poniżej.

Strona do logowania w systemie dziennika VULCAN

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminarachanie

Jeśli jesteś uczniem i chcesz wziąć udział w konkursie

Pix Programming Challenge PL

to na poniższym linku znajdziesz wszelkie informacje dotyczące konkursu: jak założyć konto, rejestracja uczestników, terminy i materiały do opanowania. Zainteresowanych proszę o kontakt z nauczycielem informatyki.

Rejestracja konkursu rozpoczyna się 14 września i trwa do 29 listopada do godz. 20:00.

Zbiórka elektrośmieci

21/9/2020 9:12

Zbiórka elektrośmieci w Szkole w Michalowie. Po raz kolejny zbieramy elektrośmieci aby wesprzeć działania ekologiczne na naszym terenie. Za każdą zebraną tonę dostaniemy talon na sprzęt sportowy a przy okazji posprzątamy kawałek Świata.

(więcej…)

Fragment listu do matki Juliusza Słowackiego pisanego w Genewie 18 grudnia 1834 r. „Od ostatniego mego listu, w przeciągu miesiąca upłynionego, napisałem nową sztukę teatralną – niby tragedią, pod tytułem: „Balladyna”. Z wszystkich rzeczy, które dotychczas moja mózgownica urodziła, ta tragedia jest najlepszą – zwłaszcza, że otworzyła mi nową drogę, nowy kraj poetyczny, nie tknięty ludzką stopą, kraj obszerniejszy niż ta biedna ziemia, bo idealny. Zobaczysz kiedyś, Mamo kochana, co to za dziwna kraina i czasy. Tragedia cala podobna do starej ballady…”

(więcej…)

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID- 19 NA TERENIE ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W MICHALOWIE OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 01.09. 2020 R.

Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w ograniczonej formie 1 września 2020. Prosimy o zapoznanie się ze wstępnym harmonogramem i organizacją zajęć w tym dniu. Co do zasady, od pierwszego września uczniowie Szkoły Podstawowej w Michalowie rozpoczną edukację stacjonarnie, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN.

Na terenie szkoły obowiązuje zakaz wjazdu i parkowania pojazdów osób nie będących pracownikami szkoły!

(więcej…)

Przedszkole Samorządowe w Michalowie, zaprasza wszystkie przedszkolaki wraz z rodzicami 31 sierpnia 2020 r  na godzinę 8.00.

W godzinach od 8.00 do 10.00 odbędą się zajęcia adaptacyjne dla przedszkolaków, spotkania z wychowawcami, zapoznanie z zasadami obowiązującymi w nowym roku szkolnym.

Na terenie szkoły obowiązuje zakaz wjazdu i parkowania pojazdów osób nie będących pracownikami szkoły!

(więcej…)

Za chwilę wakacje! To był trudny rok, inny niż wszystkie do tej pory. W tej zmienionej rzeczywistości nieustannie podejmowaliśmy zadania, by uczniowie systematycznie wypełniali swoje obowiązki, nabywali nowe umiejętności, odnosili sukcesy edukacyjne, sportowe, artystyczne, rozwijali swoje pasje i uzdolnienia, a niekiedy pokonywali ograniczenia i słabości. Gratuluję im wszystkim osiągnięć i dobrych wyników.

(więcej…)

Egzamin ósmoklasisty

15/6/2020 22:22

16-18 czerwca 2020 egzaminy ósmoklasisty.

Dzień Dziecka

1/6/2020 10:12

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klasy VIII mają możliwość korzystania z konsultacji. Zgodnie z informacją MEN od 1 czerwca br. planowane jest w naszej szkole zorganizowanie konsultacji z nauczycielami dla uczniów klas I-VII. Wymiar zajęć będzie uzależniony od potrzeb uczniów, zgłaszanych trudności z nauką w formie zdalnej oraz możliwości organizacyjnych placówki.

(więcej…)

Resort edukacji ogłosił harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych:

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

(więcej…)

Szanowni Rodzice,

Informuję, że od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.

Szkoła będzie czynna w godzinach od 8.00 do 12.00, gdyż nauczyciele będą w dalszym ciągu prowadzić zdalne nauczanie z uczniami, którzy pozostaną w domach.

(więcej…)


Informuję, że na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.), postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia) będzie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

(więcej…)

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Michalowie, informuje, że od 11.05.2020 roku  przedszkole w naszej placówce, będzie otwarte.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia, w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo powinny mieć dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

(więcej…)

Szanowni Rodzice!

W związku z możliwością realizacji opieki nad dziećmi w przedszkolach informuję, że po konsultacji z organem prowadzącym, podjęta została decyzja, że Przedszkole Samorządowe w Michalowie nie rozpocznie zajęć opiekuńczych od 6 maja 2020 r., gdyż nie jesteśmy w stanie spełnić wszystkich warunków zachowania bezpieczeństwa dla dzieci i pracowników.

(więcej…)

Życzenia Wielkanocne

10/4/2020 12:30

Ograniczenie funkcjonowania jednostek oświaty, na mocy rozporządzenia MEN z dn. 09.04.2020 r. zostało przedłużone do 26.04.2020 r. Nasza szkoła w dalszym ciągu będzie realizować nauczanie zdalne. Termin egzaminu ósmoklasisty będzie przesunięty. O nowym terminie zostaniemy poinformowani z trzytygodniowym wyprzedzeniem przez Kancelarię Premiera. Proszę o regularne kontrolowanie informacji zamieszczanych na naszej stronie internetowej i facebooku.

Życzę Wszystkim dużo zdrowia.

Z wyrazami szacunku

Stanisław Ważny

  1. Wszyscy uczniowie klasy VIII przystępują do egzaminu próbnego ósmoklasisty.
  2. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języka angielskiego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej cke.gov.pl oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w terminach:
(więcej…)

Szanowni Rodzice,

od środy, tj. 25 marca kontynuujemy realizację kształcenie na odległość. Będziemy realizowali zmodernizowane programy nauczania, dokonywali monitorowania postępów uczniów w nauce, wystawiali oceny, pamiętając o wspieraniu, wyjaśnianiu i motywowaniu.

(więcej…)

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Michalowie informuje, że w dniach od 23 marca 2020 r. do 8 kwietnia 2020 r.
przyjmowane będą zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Michalowie na rok szkolny 2020/21.

(więcej…)

Polecamy stronę ministerialną, gdzie można przerabiać materiały edukacyjne podzielone na klasy, dni i przedmioty.

Aby wejść na portal kliknij w obrazek

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje
(więcej…)

Informujemy, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, od 12 do 25 marca przedszkole i szkoła podstawowa w Michalowie nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.

(więcej…)

04.03.2020 odbył się XIII MEMORIAŁ im. JANA KOSTURA W TENISIE STOŁOWYM DZIECI I MŁODZIEŻ W JARCZOWIE.

(więcej…)

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.) informuję, że Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w  Michalowie, Zarządzeniem Nr 14/2020 wyznaczył na Inspektora Ochrony Danych Panią Annę Bosowską, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl.

(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

Warszawa, 24.02.2020 r.

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

(więcej…)

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA

26/2/2020 17:50

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Michalowie ogłasza nabór dzieci w wieku od 3 do 6 lat do Przedszkola Samorządowe w Michalowie na rok szkolny 2020/2021.

(więcej…)

„Godzina dla języka polskiego” –  pod takim hasłem obchodziliśmy w Szkole Podstawowej w Michalowie Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.

(więcej…)

13 lutego 2020r. w Rachaniach rozegrany został Gminny Turniej Piłki Nożnej LZS, który był eliminacją do rozgrywek powiatowych LZS.

(więcej…)

W dniu 14 lutego br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Rachaniach odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów ufundowanych przez Fundację „Falków” w Falkowie.

(więcej…)

Strony dla rodziców

7/2/2020 9:39

Strony dla rodziców, którzy prawdziwie kochają swoje dzieci. Jak pogodzić wychowanie z cyfrową rzeczywistością.

(więcej…)

5 lutego 2020 r. uczniowie klas I-III wraz z wychowawczyniami miały okazję obejrzeć spektakl pt.”Tesla vs Marconi” wykonaniu profesjonalnych aktorów. Celem wyjazdu było rozbudzenie zainteresowań teatralnych dzieci oraz uczenie się kultury odbioru sztuki.

(więcej…)

Dzień Babci i Dziadka

3/2/2020 21:50

Mimo, że luty jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych dni, są takie dwa dni, jedyne dwa dni w roku, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, bo przecież jest to święto naszych kochanych babć i dziadków. W naszej szkole zapraszanie babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń i radości.

(więcej…)

3.02.2020r. W Rachaniach odbyły się gminne eliminacje w Tenisie stołowym Drużynowym SZS w kategorii klasy 7-8. Nasza szkołę reprezentowali: Barcicki Michał, Majerski Marco.

(więcej…)

Sekcja SKS sponsorowana jest przez Pana Wójta Romana Miedziaka i GOK Rachanie.

(więcej…)

Feryjny Turniej Szachowy o Puchary Wójta Gminy Rachanie rozegranego w świetlicy w Wożuczynie Cukrowni 2020-01-13.

Startowali szachiści z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Michalowie.

Zwyciężyła: Nikola Jania, przed Piotrem Ryłło i Michałem Barcickim,

(więcej…)

Zuzanna Tychlowiec, uczennica klasy VI Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Michalowie, zdobyła III miejsce w V Powiatowym Konkursie Interdyscyplinarnym „To Twoja i moja historia”, Czas wojny widziany oczyma kobiet-matek, żon i córek żołnierzy.

(więcej…)

31 stycznia 2020 r. w świetlicy Cukrowni Wożuczyn miała miejsce uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Uczniowie klasy I i II naszej szkoły wzięły w niej aktywny udział. Z tej okazji przygotowały inscenizacje, wiersze i piosenki, które zachwyciły seniorów.  Czas upłynął w  ciepłej i serdecznej atmosferze.

(więcej…)

Jasełka 2019

20/12/2019 21:19

W piątek 20 grudnia 2019 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Michalowie odbyły się spotkania Wigilijne w klasach a następnie w sali gimnastycznej klasa 6 wystawiła jasełka. Na jasełka przybyli goście. Pani Mańkut – przedstawiciel Gminy Rachanie i radna z Wożuczyn – Cukrowni Pani Kubecka oraz emerytowani nauczyciele.

(więcej…)

TAK, POMAGAM

7/12/2019 12:52

Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas
z Michalowa w dn.6-7.12.2019r. wzięli udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej TAK, POMAGAM!

(więcej…)

Klasa 8 świętowała Mikołajki na wyjeździe. Na kręgielni w Tomaszowie Lubelskim rozegrano 2 partie. Był też bilard, piłkarzyki i rozgrywki FIFA 2019 na Xbox.

(więcej…)

Mikołaj w Michalowie

6/12/2019 13:07

Od rana 6 grudnia w szkole w Michalowie można było spotkać w klasach i na korytarzach Św. Mikołaja i jego pomocników. Nastrój świąt udzielił się wszystkim.

(więcej…)

W czwartek 28.11.2019r. uczniowie naszej szkoły bawili się na zabawie andrzejkowej organizowanej przez Samorząd Uczniowski.

(więcej…)

Zuzanna Tychlowiec, uczennica klasy VI Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Michalowie zdobyła wyróżnienie w Regionalnym Konkursie Czytelniczym „Czy znasz…?”,

(więcej…)

Gdy za oknem szaro i smutno, poprawmy nastrój kolorami! Jesień nie musi być smutna. To pora roku pełna kolorów, spacerów w pogodne dni, ale również momentów zadumy i nostalgii. Do tej tematyki nawiązywały wiersze prezentowane podczas tegorocznego konkursu recytatorskiego „JESIEŃ GRA NA SKRZYPCACH”, który odbył się 28 listopada, a jego organizatorem była pani Barbara Wójcik nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Michalowie.

(więcej…)

W muzeum i w teatrze

20/11/2019 21:21

              Wystawę w Muzeum Regionalnym w Tomaszowie Lubelskim pod tytułem „Tomaszów 1939 w obiektywie żołnierzy niemieckich” oraz przedstawienie Polskiego Teatru Dramatycznego z Wrocławia pt. „Zebranie” obejrzeli w dniu 20 listopada 2019 roku uczniowie najstarszych klas Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Michalowie.

(więcej…)

15 listopada w Hrubieszowie odbył się Wojewódzki Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego SZS. Z naszej szkoły do tego szczebla rozgrywek awansował Michał Barcicki – uczeń klasy 7.

(więcej…)

14 listopada w Szkole Podstawowej w Rachaniach rozegrane zostały gminne eliminacje XX TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ „Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU”.

(więcej…)

Występ uczniów klasy 6 na VIII Powiatowym Konkursie Recytatorskim im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim.

(więcej…)

8.11.2019r. w Hrubieszowie odbył się Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego SZS. Szkołę w Michalowie reprezentował Michał Barcicki z klasy 7.

(więcej…)

Akademia z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

(więcej…)

28.11.2019r w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Michalowie odbędzie się XV edycja konkursu recytatorskiego „Jesień Gra Na Skrzypcach”.

(więcej…)

5.11.2019 w Bełżcu odbyły się powiatowe eliminacje szkół podstawowych (klasy 7 i 8) w tenisie stołowym indywidualnym. Naszą szkołę reprezentowali: Michał Barcicki i Marco Majerski.

(więcej…)

W dniu 4.11.2019r w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Michalowie został rozegrany gminny turniej kwalifikacyjny w tenisa stołowego chłopców starszych. W turnieju wzięły udział szkoły podstawowe z Michalowa i Wożuczyna.

(więcej…)

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Michalowie odbyła się ważna uroczystość. Dzieci z klasy pierwszej złożyły uroczyste ślubowanie i zostały „Pasowane na ucznia” przez pana dyrektora Stanisława Ważnego.

(więcej…)

Pasowanie na przedszkolaka.

(więcej…)

25 października 2019r na stadionie w Wożuczynie Cukrowni rozegrany został Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Rachanie Romana Miedziaka. W turnieju wzięły udział drużyny z Rachań (opiekun Irek Baran, Piotr Mroczka), Michalów (opiekun Marek Żółciński) i Wożuczyna (opiekun Aneta Żółcińska).

(więcej…)

18 października 2019 w Podhorcach odbył się Powiatowy Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego dziewcząt i chłopców w rocznikach 2007 i młodsi w Ramach rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego.

(więcej…)

18 października 2019 grupa wolontariuszy S.K.Caritas z Michalowa miała okazję do wspólnego spędzenia czasu i rekreacji.

(więcej…)

16.10.2019r. w szkole Podstawowej w Rachaniach odbył się indywidualny turniej tenisa stołowego. Były to eliminacje do rozgrywek powiatowych.

(więcej…)

15.10.2019r. obchodziliśmy w naszej szkole Święto Edukacji Narodowej.

(więcej…)

20.09.2019r uczniowie klasy 7 i 8 naszej szkoły odwiedzili targi edukacyjne „Zawodowy strzał w dziesiątkę”, organizowane przez Zespół Szkół Techniczno – Motoryzacyjnych Nr 4.

(więcej…)

18 września 2019 r. w Bibliotece Gminnej w Rachaniach odbyły się eliminacje 11 turnieju recytatorskiego poezji patriotycznej. Organizowała go Miejska Biblioteka w Tomaszowie Lubelskim.

(więcej…)

18 09. 2019r w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rachaniach odbył się konkurs recytatorski „Ojczyzna w poezji”.

I etap gminny – szkołę reprezentowały: Emilia Kubecka kl. V, Paulina Piłat kl. VI, Zuzanna Tychlowiec, kl. VI. Wszystkie recytatorki zajęły I miejsca w kategorii poszczególnych klas i zakwalifikowane zostały do powiatowego etapu w Bibliotece Miejskiej w Tomaszowie Lubelskim w dniu 30 września 2019 roku.

7.09.2019r. Udział w cyklicznej ogólnopolskiej akcji
Narodowe Czytanie pod patronatem pary prezydenckiej RP

(więcej…)

6.09.2019r. Wystawa twórczości Stanisława Moniuszki w Gminnej Bibliotece w Rachaniach.

(więcej…)

V Noc Bibliotek w naszej szkole odbyła się 4 września 2019 r. w godz. 18.00-21.00. Uczestniczyło w niej 50 uczniów w wieku 6 – 14 lat oraz 13 rodziców.  

(więcej…)

Zespół Szkół w Michalowie zmienia nazwę na Zespół Szkolno-Przedszkolny w Michalowie.

(więcej…)